La falta de sòl impulsa els projectes a mida en naus industrials a Catalunya

La falta de sòl impulsa els projectes a mida en naus industrials a Catalunya

L’auge del mercat logístic i la problemàtica de la falta de sòl disponible han impulsat els projectes a mida en naus industrials a Catalunya.

Enguany a Renta Corporación ens hem endinsat de ple en el sector inmologístic amb projectes de transformació i venda de naus industrials en les principals ubicacions de Barcelona i Madrid.

La contractació logística en territori català ha batut xifres rècord encara existint una evident falta de sòl disponible. Això ha provocat que la meitat dels projectes contractats durant el primer semestre hagin estat “clau en mà” per a poder adaptar les naus a les necessitats exactes del client.

Actualment el sector logístic representa el 14% del Valor Afegit Brut (VAB) i genera 130.000 llocs de treball directes a Catalunya, per això és important fomentar el seu creixement.

Noves tendències per a impulsar el creixement del sector logístic

El procés de transformació del mercat logístic a Catalunya ja ha començat amb el sorgiment de noves tendències. La reconversió del sòl existent, la transformació de polígons i formes de construcció en vertical semblen ser solucions viables per a impulsar el creixement del sector.

Projecte de reconversió del sòl industrial a logístic i la transformació de polígons

A l’inici de l’any la Generalitat de Catalunya va aprovar un pla de reconversió del sòl industrial a logístic com a full de ruta per a la consolidació definitiva del sistema logístic català.

El creixement del comerç electrònic ha estat un dels principals motius que ha provocat la transformació d’espais industrials en naus logístiques. L’objectiu és aprofitar localitzacions on la indústria està abandonada i crear noves bosses de sòl per a modernitzar el parc industrial i logístic a Catalunya amb naus més eficients i sostenibles.

Un dels projectes més ambiciosos que desafia el futur de la logística és la transformació del Port de Tarragona. La construcció d’una nova Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) ocuparà una superfície de 95.000 metres quadrats i se situarà entre Vila-seca i Tarragona.

S’estima que aquesta nova plataforma logística generarà més de 4.200 llocs de treball i l’ampliació en un 20% de l’espai per a activitats logístiques del port. També tindrà un impacte positiu en el trànsit marítim, que augmentarà entre 2,7 i 4,6 milions de tones anuals.

Construcció en vertical de naus industrials a Catalunya

Encara que aquest tipus de plantes ja eren habituals en països com el Japó, França i el Regne Unit, eren desconegudes a Espanya fins a l’any 2021. Va ser llavors quan el Goodman va desenvolupar la primera plataforma logística multinivell a Espanya. Situada a Molins de Rei, consta de 25 metres d’altura i 32.000 metres quadrats.

En Renta Corporación tenim clar l’important paper de la logística no sols al nostre país sinó arreu del món. Per això volem formar part de la transformació del sector impulsant la sostenibilitat i eficiència energètica en aquesta mena de projectes.