contacto

  Truca'ns al ​900 92 66 48​
  o deixa'ns les teves dades

  Avís Legal

  Aquesta pàgina web és propietat de RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A. amb CIF A62385729 i domicili a Vía Augusta 252-260 08017 Barcelona i Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Tom 33020, Foli 118, Inscripció 1, d’ara en endavant RENTA CORPORACIÓN.  

  Per a qualsevol consulta o proposta, contacteu al e-mail  lopd@rentacorporacion.com

  Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, i hi queden sotmesos tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web.

  L’accés a la nostra pàgina web per part de la PERSONA USUÀRIA és gratuït i està condicionat a la lectura prèvia i l’acceptació Íntegra, expressa i sense reserves d’aquestes CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés, que preguem que llegiu detingudament. Si la PERSONA USUÀRIA no estigués d’acord amb aquestes condicions d’ús, ha d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i d’operar per mitjà d’ell.

  En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la xarxa, igual com els serveis i continguts prestats, i tot de manera unilateral i sense avís previ.

  A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

  Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de RENTA CORPORACIÓN o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.

  La PERSONA USUÀRIA únicament té dret a usar-los privadament, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.

  RENTA CORPORACIÓN és una marca registrada, i està prohibida la reproducció, imitació, utilització o inserció d’aquestes marques sense la nostra deguda autorització.

  L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre aquest. Igualment, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dona dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.

  RENTA CORPORACIÓN queda exonerada de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades per tercers al seu portal.

  És absolutament prohibida la imitació tant total com parcial del nostre portal o l’establiment d’enllaços a la nostra pàgina web sense l’autorització prèvia de RENTA CORPORACIÓN.    

   

  B. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

  L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix subscripció o registre previ. Tanmateix, determinats serveis són d’accés restringit a determinats usuaris i requereixen haver fet un procés de registre i/o la identificació mitjançant contrasenyes. Aquests serveis seran degudament identificats a la web.

  La tramesa de dades personals implica l’acceptació expressa per part de la PERSONA USUÀRIA de la nostra política de privacitat.

  La PERSONA USUÀRIA ha d’accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic i aquestes Condicions generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es fa sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de la PERSONA USUÀRIA, que respondrà, si escau, dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

  La PERSONA USUÀRIA té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web per procediments diferents dels estipulats en aquestes condicions d’ús.

  La PERSONA USUÀRIA té prohibida qualsevol mena d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, igual com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

  Tenint en compte la impossibilitat de control pel que fa a la informació, continguts i serveis que continguin pàgines webs de tercers disponibles des de la nostra pàgina web, li comuniquem que RENTA CORPORACIÓN no es fa responsable dels mateixos, sense perjudici de que intentarà, en la mesura del possible, vetllar per la seva legalitat.

  RENTA CORPORACIÓN es reserva el dret a donar de baixa a qualsevol PERSONA USUÀRIA que l’organització entengui que ha vulnerat les condiciones que regeixen l’ús de la nostra pàgina web. Així mateix, es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulneren les presents condicions generals d’ús.

  C. POLÍTICA DE PRIVACITAT

  La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de RENTA CORPORACIÓN i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de la PERSONA USUÀRIA en tot moment i de no recaptar informació innecessària.

  El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys i l’acceptació expressa de la nostra Política de privacitat.

  D. RESPONSABILITATS

  En posar a disposició de la PERSONA USUÀRIA aquesta pàgina web volem oferir-li un servei de qualitat, amb la màxima diligència en el moment de prestar-lo, i també en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, RENTA CORPORACIÓN no garanteix que la disponibilitat del servei sigui continua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’internet, averies en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que la PERSONA USUÀRIA accepta suportar dins uns límits raonables aquestes circumstàncies.

  Aquesta pàgina web, llevat del que estigui regulat, en el seu cas, per algunes condicions d’ús específiques, és purament informativa i de presentació corporativa dels nostres productes i serveis, pel que RENTA CORPORACIÓN no es responsabilitza per les expectatives de qualsevol tipus que pugui generar a la PERSONA USUÀRIA.

  Tot el que fa referència a la nostra pàgina web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol mena de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut d’aquesta pàgina web, totes les parts se sotmeten als jutjats i tribunals que legalment corresponguin.

  E. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALES D’ACCÉS A LA WEB

  Aquestes Condicions generals d’ús han estat modificades el dia 02/02/2023. En qualsevol moment podem modificar-les. Si us plau, comproveu la data d’emissió cada vegada que us connecteu a la nostra pàgina web i així tindreu la certesa que no s’ha produït cap modificació que us afecti.

  Per a qualsevol qüestió respecte a les condicions d’ús de la nostra pàgina web, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres usant les dades indicades més amunt, o amb Lant Abogados a info@lant-abogados.com o https://www.lant-abogados.com/.