La importància de l’accessibilitat en les residències de gent gran, un compromís amb la societat

La importància de l’accessibilitat en les residències de gent gran, un compromís amb la societat

En la cerca constant de millorar la qualitat de vida de les persones grans, l’accessibilitat en les residències geriàtriques emergeix com un pilar fonamental per a garantir entorns inclusius i adaptats a les necessitats de cada resident. Aquesta preocupació no sols respon a qüestions de comoditat, sinó que també aborda l’essència mateixa del respecte i la dignitat cap als qui han contribuït a les nostres comunitats.

Disseny inclusiu per a una vida digna

L’accessibilitat en les residències de persones grans no es limita simplement a la presència de rampes o ascensors; és un compromís integral amb el disseny inclusiu. Des de la disposició dels espais comuns fins a l’adaptació de banys i habitacions, cada detall es planifica per a proporcionar un entorn que respecti la mobilitat i l’autonomia dels residents.

L’accessibilitat no sols facilita la mobilitat física, sinó que també promou la independència i l’autonomia. Els espais pensats i dissenyats per als usuaris permeten que les persones grans tinguin una major llibertat a l’hora de desplaçar-se per les instal·lacions, poder participar en activitats i socialitzar, contribuint així a un envelliment més actiu i saludable. És així com la importància de l’accessibilitat va més enllà de les barreres arquitectòniques; s’estén a la inclusió social i al benestar emocional. Un entorn accessible enforteix els llaços socials i redueix el risc d’aïllament. Això no sols millora la qualitat de vida, sinó que també contribueix a la salut mental i emocional dels residents.

Adaptació a les necessitats canviants

L’accessibilitat també implica la capacitat d’adaptació a les necessitats canviants dels residents. Des de serveis d’atenció mèdica personalitzada fins a la disponibilitat d’ajudes tècniques, una residència veritablement accessible s’ajusta als requisits individuals de cada persona, brindant així una atenció més integral i centrada en el resident.

Cada vegada més, l’existència d’espais accessibles està deixant de ser un gest ètic, per a començar a ser un compliment legal. La Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat destaca la importància de garantir entorns accessibles, reconeixent el dret de totes les persones, independentment de la seva edat o habilitats, a participar plenament en la societat.

Wellder, Socimi de Renta Corporación i el fons d’inversió APG especialitzada en residències de persones grans, es compromet a prioritzar l’accessibilitat de totes les persones en les residències, així com crear centres residencials més respectuosos amb el medi ambient generant així un menor impacte en el seu entorn.