contacto

  Truca'ns al ​900 92 66 48​
  o deixa'ns les teves dades

  Accionistes
  i inversors

  Participacions significatives i Autocartera

  Les accions de Renta Corporación estan representades mitjançant anotacions en compte i s’encarreguen del seu registre comptable la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR) i les seves entitats participants.

  La companyia no pot mantenir un registre d’accionistes ja que les accions són al portador. Per això no coneix amb exactitud l’estructura accionarial més enllà de la posició inicial de l’accionariat en el moment de sortida a borsa i, posteriorment, a través del fitxer X-25 que la Societat pot sol·licitar a IBERCLEAR només en ocasió de la celebració de la Junta General d’Accionistes.

  Informació disponible a la pàgina web oficial de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV)* :

  . Participacions significatives i autocartera

  (*) Aquest registre obeeix al “Reial decret 377/1991, de 15 de març, sobre Comunicació de participacions significatives en societats cotitzades i d’Adquisició per aquestes d’accions pròpies”.