Truca'ns al ​900 92 66 48​
  o deixa'ns les teves dades

  Accionistes
  i inversors

  L’acció i el seu capital social

  El Capital social de la Companyia ascendeix a 32.888.511 euros, i està constituït per 32.888.511 accions d’un euro (€ 1) de valor nominal cadascuna, totalment desemborsades, d’una única classe i sèrie, que atribueixen als seus titulars plens drets polítics i econòmics. Les accions de Renta Corporación estan representades mitjançant anotacions en compte i s’encarreguen del seu registre comptable la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR) i les seves entitats participants. La totalitat de les accions representatives del Capital de Renta Corporación cotitzen en les Borses de Valors de Madrid i Barcelona a través del Mercat Continu o S.I.B.E.

  Evolució del Marc de Capital Social
  Data
  Concepte de variació al capital
  Nominal (Euros)
  Prima d'emisió aparellada a l'augment (Euros)
  Accions emitides a l'augment
  Nombre d'accions resultant
  Nominal unitari resultant (Euros)
  Capital resultant (Euros)
  01/01/2003
  Situació
  8.089.460,40
  -
  -
  1.926.062
  4,20
  8.089.460,40
  Data: 01/01/2003
  Concepte de variació al capital: Situació
  Nominal (Euros): 8.089.460,40
  Prima d'emisió aparellada a l'augment (Euros): -
  Accions emitides a l'augment: -
  Nombre d'accions resultant: 1.926.062
  Nominal unitari resultant (Euros): 4,20
  Capital resultant (Euros): 8.089.460,40
  08/09/2004
  Reducció de capital per amortització d'accions en autocartera
  7.779.786,40
  -
  -
  1.857.092
  4,20
  7.799.786,40
  Data: 08/09/2004
  Concepte de variació al capital: Reducció de capital per amortització d'accions en autocartera
  Nominal (Euros): 7.779.786,40
  Prima d'emisió aparellada a l'augment (Euros): -
  Accions emitides a l'augment: -
  Nombre d'accions resultant: 1.857.092
  Nominal unitari resultant (Euros): 4,20
  Capital resultant (Euros): 7.799.786,40
  27/12/2004
  Augment de capital amb aportació dineraria
  580.855,80
  13.419.151,97
  138.299
  1.995.391
  4,20
  8.380.642,20
  Data: 27/12/2004
  Concepte de variació al capital: Augment de capital amb aportació dineraria
  Nominal (Euros): 7580.855,80
  Prima d'emisió aparellada a l'augment (Euros): 13.419.151,97
  Accions emitides a l'augment: 138.299
  Nombre d'accions resultant: 1.995.391
  Nominal unitari resultant (Euros): 4,20
  Capital resultant (Euros): 8.380.642,20
  31/12/2004
  Situació
  8.380.642,20
  -
  -
  1.995.391
  4,20
  8.380.642,20
  Data: 31/12/2004
  Concepte de variació al capital: Situació
  Nominal (Euros): 8.380.642,20
  Prima d'emisió aparellada a l'augment (Euros): -
  Accions emitides a l'augment: -
  Nombre d'accions resultant: 1.995.391
  Nominal unitari resultant (Euros): 4,20
  Capital resultant (Euros): 8.380.642,20
  22/04/2005
  Augment de capital amb càrrec a reserves
  13.568.685,80
  -
  0
  1.995.391
  11
  21.949.301
  Data: 22/04/2005
  Concepte de variació al capital: Augment de capital amb càrrec a reserves
  Nominal (Euros): 13.568.685,80
  Prima d'emisió aparellada a l'augment (Euros): -
  Accions emitides a l'augment: 0
  Nombre d'accions resultant: 1.995.391
  Nominal unitari resultant (Euros): 11
  Capital resultant (Euros): 21.949.301
  22/04/2005
  Desdoblament (split)
  -
  -
  19.953.910
  21.949.301
  1
  21.949.301
  Data: 22/04/2005
  Concepte de variació al capital: Desdoblament (split)
  Nominal (Euros): -
  Prima d'emisió aparellada a l'augment (Euros): -
  Accions emitides a l'augment: 19.953.910
  Nombre d'accions resultant: 21.949.301
  Nominal unitari resultant (Euros): 1
  Capital resultant (Euros): 21.949.301
  31/12/2005
  Situació
  21.949.301
  -
  -
  21.949.301
  1
  21.949.301
  Data: 31/12/2005
  Concepte de variació al capital: Situació
  Nominal (Euros): 21.949.301
  Prima d'emisió aparellada a l'augment (Euros): -
  Accions emitides a l'augment: -
  Nombre d'accions resultant: 21.949.301
  Nominal unitari resultant (Euros): 1
  Capital resultant (Euros): 21.949.301
  16/03/2006
  Situació a data Follet informatiu OPV/OPS
  21.949.301
  -
  -
  21.949.301
  1
  21.949.301
  Data: 16/03/2006
  Concepte de variació al capital: Situació a data Follet informatiu OPV/OPS
  Nominal (Euros): 21.949.301
  Prima d'emisió aparellada a l'augment (Euros): -
  Accions emitides a l'augment: -
  Nombre d'accions resultant: 21.949.301
  Nominal unitari resultant (Euros): 1
  Capital resultant (Euros): 21.949.301
  04/04/2006
  Augment de capital amb aportació dineraria
  21.949.301
  56.000.000(1)
  2.000.000
  23.949.301
  1
  23.949.301
  Data: 04/04/2006
  Concepte de variació al capital: Augment de capital amb aportació dineraria
  Nominal (Euros): 21.949.301
  Prima d'emisió aparellada a l'augment (Euros): 56.000.000(1)
  Accions emitides a l'augment: 2.000.000
  Nombre d'accions resultant: 23.949.301
  Nominal unitari resultant (Euros): 1
  Capital resultant (Euros): 23.949.301
  07/04/2006
  Augment de capital amb aportació dineraria (green-shoe)
  23.949.301
  30.240.000
  1.080.000
  25.029.301
  1
  25.029.301
  Data: 07/04/2006
  Concepte de variació al capital: Augment de capital amb aportació dineraria (green-shoe)
  Nominal (Euros): 23.949.301
  Prima d'emisió aparellada a l'augment (Euros): 30.240.000
  Accions emitides a l'augment: 1.080.000
  Nombre d'accions resultant: 25.029.301
  Nominal unitari resultant (Euros): 1
  Capital resultant (Euros): 25.029.301
  30/12/2009
  Augment de capital amb aportació dineraria
  25.029.301
  2.696.728,8
  2.247.274
  27.276.575
  1
  27.276.575
  Data: 30/12/2009
  Concepte de variació al capital: Augment de capital amb aportació dineraria
  Nominal (Euros): 25.029.301
  Prima d'emisió aparellada a l'augment (Euros): 2.696.728,8
  Accions emitides a l'augment: 2.247.274
  Nombre d'accions resultant: 27.276.575
  Nominal unitari resultant (Euros): 1
  Capital resultant (Euros): 27.276.575
  04/12/2014
  Augment de capital mitjançant compensació de crèdits
  27.276.575
  -
  5.611.936
  32.888.511
  1
  32.888.511
  Data: 04/12/2014
  Concepte de variació al capital: Augment de capital mitjançant compensació de crèdits
  Nominal (Euros): 27.276.575
  Prima d'emisió aparellada a l'augment (Euros): -
  Accions emitides a l'augment: 5.611.936
  Nombre d'accions resultant: 32.888.511
  Nominal unitari resultant (Euros): 1
  Capital resultant (Euros): 32.888.511
  (1) 28 € prima d'emissió per acció