Truca'ns al ​900 92 66 48​
o deixa'ns les teves dades

He llegit i accepto la política de privacitat

Accionistes
i inversors

L’acció i el seu capital social

El Capital social de la Companyia ascendeix a 32.888.511 euros, i està constituït per 32.888.511 accions d’un euro (€ 1) de valor nominal cadascuna, totalment desemborsades, d’una única classe i sèrie, que atribueixen als seus titulars plens drets polítics i econòmics. Les accions de Renta Corporación estan representades mitjançant anotacions en compte i s’encarreguen del seu registre comptable la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR) i les seves entitats participants. La totalitat de les accions representatives del Capital de Renta Corporación cotitzen en les Borses de Valors de Madrid i Barcelona a través del Mercat Continu o S.I.B.E.

Evolució del Marc de Capital Social
Data
Concepte de variació al capital
Nominal (Euros)
Prima d'emisió aparellada a l'augment (Euros)
Accions emitides a l'augment
Nombre d'accions resultant
Nominal unitari resultant (Euros)
Capital resultant (Euros)
01/01/2003
Situació
8.089.460,40
-
-
1.926.062
4,20
8.089.460,40
Data: 01/01/2003
Concepte de variació al capital: Situació
Nominal (Euros): 8.089.460,40
Prima d'emisió aparellada a l'augment (Euros): -
Accions emitides a l'augment: -
Nombre d'accions resultant: 1.926.062
Nominal unitari resultant (Euros): 4,20
Capital resultant (Euros): 8.089.460,40
08/09/2004
Reducció de capital per amortització d'accions en autocartera
7.779.786,40
-
-
1.857.092
4,20
7.799.786,40
Data: 08/09/2004
Concepte de variació al capital: Reducció de capital per amortització d'accions en autocartera
Nominal (Euros): 7.779.786,40
Prima d'emisió aparellada a l'augment (Euros): -
Accions emitides a l'augment: -
Nombre d'accions resultant: 1.857.092
Nominal unitari resultant (Euros): 4,20
Capital resultant (Euros): 7.799.786,40
27/12/2004
Augment de capital amb aportació dineraria
580.855,80
13.419.151,97
138.299
1.995.391
4,20
8.380.642,20
Data: 27/12/2004
Concepte de variació al capital: Augment de capital amb aportació dineraria
Nominal (Euros): 7580.855,80
Prima d'emisió aparellada a l'augment (Euros): 13.419.151,97
Accions emitides a l'augment: 138.299
Nombre d'accions resultant: 1.995.391
Nominal unitari resultant (Euros): 4,20
Capital resultant (Euros): 8.380.642,20
31/12/2004
Situació
8.380.642,20
-
-
1.995.391
4,20
8.380.642,20
Data: 31/12/2004
Concepte de variació al capital: Situació
Nominal (Euros): 8.380.642,20
Prima d'emisió aparellada a l'augment (Euros): -
Accions emitides a l'augment: -
Nombre d'accions resultant: 1.995.391
Nominal unitari resultant (Euros): 4,20
Capital resultant (Euros): 8.380.642,20
22/04/2005
Augment de capital amb càrrec a reserves
13.568.685,80
-
0
1.995.391
11
21.949.301
Data: 22/04/2005
Concepte de variació al capital: Augment de capital amb càrrec a reserves
Nominal (Euros): 13.568.685,80
Prima d'emisió aparellada a l'augment (Euros): -
Accions emitides a l'augment: 0
Nombre d'accions resultant: 1.995.391
Nominal unitari resultant (Euros): 11
Capital resultant (Euros): 21.949.301
22/04/2005
Desdoblament (split)
-
-
19.953.910
21.949.301
1
21.949.301
Data: 22/04/2005
Concepte de variació al capital: Desdoblament (split)
Nominal (Euros): -
Prima d'emisió aparellada a l'augment (Euros): -
Accions emitides a l'augment: 19.953.910
Nombre d'accions resultant: 21.949.301
Nominal unitari resultant (Euros): 1
Capital resultant (Euros): 21.949.301
31/12/2005
Situació
21.949.301
-
-
21.949.301
1
21.949.301
Data: 31/12/2005
Concepte de variació al capital: Situació
Nominal (Euros): 21.949.301
Prima d'emisió aparellada a l'augment (Euros): -
Accions emitides a l'augment: -
Nombre d'accions resultant: 21.949.301
Nominal unitari resultant (Euros): 1
Capital resultant (Euros): 21.949.301
16/03/2006
Situació a data Follet informatiu OPV/OPS
21.949.301
-
-
21.949.301
1
21.949.301
Data: 16/03/2006
Concepte de variació al capital: Situació a data Follet informatiu OPV/OPS
Nominal (Euros): 21.949.301
Prima d'emisió aparellada a l'augment (Euros): -
Accions emitides a l'augment: -
Nombre d'accions resultant: 21.949.301
Nominal unitari resultant (Euros): 1
Capital resultant (Euros): 21.949.301
04/04/2006
Augment de capital amb aportació dineraria
21.949.301
56.000.000(1)
2.000.000
23.949.301
1
23.949.301
Data: 04/04/2006
Concepte de variació al capital: Augment de capital amb aportació dineraria
Nominal (Euros): 21.949.301
Prima d'emisió aparellada a l'augment (Euros): 56.000.000(1)
Accions emitides a l'augment: 2.000.000
Nombre d'accions resultant: 23.949.301
Nominal unitari resultant (Euros): 1
Capital resultant (Euros): 23.949.301
07/04/2006
Augment de capital amb aportació dineraria (green-shoe)
23.949.301
30.240.000
1.080.000
25.029.301
1
25.029.301
Data: 07/04/2006
Concepte de variació al capital: Augment de capital amb aportació dineraria (green-shoe)
Nominal (Euros): 23.949.301
Prima d'emisió aparellada a l'augment (Euros): 30.240.000
Accions emitides a l'augment: 1.080.000
Nombre d'accions resultant: 25.029.301
Nominal unitari resultant (Euros): 1
Capital resultant (Euros): 25.029.301
30/12/2009
Augment de capital amb aportació dineraria
25.029.301
2.696.728,8
2.247.274
27.276.575
1
27.276.575
Data: 30/12/2009
Concepte de variació al capital: Augment de capital amb aportació dineraria
Nominal (Euros): 25.029.301
Prima d'emisió aparellada a l'augment (Euros): 2.696.728,8
Accions emitides a l'augment: 2.247.274
Nombre d'accions resultant: 27.276.575
Nominal unitari resultant (Euros): 1
Capital resultant (Euros): 27.276.575
04/12/2014
Augment de capital mitjançant compensació de crèdits
27.276.575
-
5.611.936
32.888.511
1
32.888.511
Data: 04/12/2014
Concepte de variació al capital: Augment de capital mitjançant compensació de crèdits
Nominal (Euros): 27.276.575
Prima d'emisió aparellada a l'augment (Euros): -
Accions emitides a l'augment: 5.611.936
Nombre d'accions resultant: 32.888.511
Nominal unitari resultant (Euros): 1
Capital resultant (Euros): 32.888.511
(1) 28 € prima d'emissió per acció