Wellder: Socimi especialitzada en la gestió de residències per a persones grans

Wellder: Socimi especialitzada en la gestió de residències per a persones grans

El sector de les cures i les residències de gent gran s’enfronta a un gran repte de futur: l’envelliment accelerat de la població del nostre país.

S’estima que durant la dècada vinent el grup poblacional de majors de 65 anys augmentarà fins a representar el 37% de la població nacional. Una major longevitat i els fluxos migratoris de persones són algunes de les conseqüències directes d’aquest augment sense precedents.

Això ha generat una clara necessitat en el sector de les cures i en les residències de gent gran. Fa falta centres adaptats a les noves necessitats de les persones que garanteixin els drets i la dignitat dels seus residents.

A Renta Corporació som especialistes en millorar les ciutats a través de processos de transformació amb els quals aconseguim adaptar-les a la demanda de les noves generacions. Per a introduir-nos en aquest mercat en ple creixement, recentment hem constituït junt al fons holandès APG una Socimi dedicada a la gestió de residències de gent gran, Wellder.

En aquest article aprofundirem sobre les principals febleses i amenaces del sector de les cures geriàtriques i com les abordarem des de Wellder per a donar-los solució.

Els principals reptes de futur per a les residències de persones grans

Actualment existeix un gran desajustament entre l’oferta i la demanda de places en residències de gent gran i en tots els serveis relacionats amb la salut gerontològica. Això ve donat per l’augment significatiu de la població de la tercera edat i en les taxes de dependència i patologies associades a l´edadisme.

En conclusió, cada vegada hi ha més gent gran, però amb menys autonomia.

A més, l’evident falta de finançament no permet l’ampliació del nombre de places ni l’adaptació dels centres per a oferir una atenció integral i completament centrada en el resident.

El sistema tradicional de residències de gent gran s´ha quedat obsolet i és necessari un canvi de paradigma en el sector de les cures que garanteixi un tracte personalitzat i un servei individualitzat. Aquesta és l’única manera d’aconseguir millorar la qualitat de vida i el màxim benestar de les persones grans.

Wellder neix per a transformar el sector de les cures

Amb Wellder pretenem adquirir un enfocament molt més social. La nostra prioritat és anticipar-nos a la demanda de la població mitjançant l’adaptació de centres existents i la creació de noves residències per a gent gran.

Volem assegurar els màxims estàndards de qualitat en l’àmbit de la salut, el benestar i el respecte pel medi ambient. Ho aconseguim implementant els criteris ESG tant en els processos de compra com en els de construcció i rehabilitació.

Les previsions de la companyia passen per invertir en actius situats en localitats espanyoles de més de 100.000 habitants, amb preferència en les capitals de província. La superfície dels centres serà d’entre 4.000 i 7.500 m² amb una franja d’entre 80 i 140 llits per residència. Així, preveiem invertir fins a 250 milions d’euros per a crear una cartera d’actius en el segment del “sènior care”.