La rehabilitació d’un edifici pot augmentar-ne el seu valor?

La rehabilitació d’un edifici pot augmentar-ne el seu valor?

La rehabilitació d’un edifici és una forma d’augmentar el valor de l’actiu per generar rendibilitat a l’hora de vendre’l. Ja sigui perquè has adquirit un edifici o perquè forma part del llegat patrimonial de la teva família des de fa generacions i necessita un projecte de transformació parcial o integral per adequar-lo a la normativa actual, a Renta Corporación podem ser el teu millor col·laborador.

Des de fa més de 30 anys transformem les ciutats per adaptar-les a les necessitats de les noves generacions conservant-ne el llegat arquitectònic i urbanístic. Actualment som una organització líder en l’adquisició, la transformació i la posterior venda d’edificis a Barcelona i Madrid.

El nostre objectiu és aconseguir generar valor afegit a les propietats mitjançant aquest procés de rehabilitació. Però com ho fem? Però com ho fem?

Com és el procés de rehabilitació d’un edifici?

La rehabilitació d’un edifici és un procés que es fa per optimitzar alguna de les característiques de l’actiu. Ja sigui per millorar la seva eficiència energètica, assegurar la seguretat estructural, protegir-lo de filtracions, renovar instal·lacions o qualsevol altra condició, durant el procés aconseguim adaptar l’immoble a les noves necessitats de la població augmentant-ne així el seu valor.

El nostre equip de professionals està completament capacitat per dur a terme projectes de rehabilitació de qualsevol envergadura. La seva àmplia experiència i coneixement del mercat permet oferir innovadores solucions fins i tot en situacions de risc per obtenir els resultats esperats. Així aconseguim la nostra missió, satisfer les necessitats dels nostres clients. Així aconseguim la nostra missió, satisfer les necessitats dels nostres clients.

Quan trobem un actiu amb una necessitat de rehabilitació, estudiem les seves mancances i possibilitats per dissenyar un projecte que tingui en compte totes les fases. És aleshores quan duem a terme totes les transformacions necessàries. El resultat és un actiu revaloritzat, que respon a les necessitats reals de les persones que l’habiten i que compta amb tots els elements necessaris per assegurar-ne el seu confort i seguretat.

A Renta Corporación ens caracteritza la rapidesa i transparència amb què gestionem cadascun dels projectes que realitzem. Mantenim una comunicació continuada i fluida ocupant-nos de tots els tràmits necessaris durant el procés. Així ens assegurem de treballar en la direcció adequada per assolir els objectius proposats i aconseguim la completa confiança i tranquil·litat dels nostres clients.

L’auge en aquest tipus de projectes per redissenyar les ciutats

La rehabilitació d’edificis és un mercat en ple creixement al nostre país.

L’augment d’una demanda cada cop més professional, la manca de sòl disponible per a obres de nova construcció i les noves normatives de descarbonització han provocat que actualment hi hagi una bretxa entre oferta i demanda d’actius. Això només té una solució: la transformació dels immobles que amb el pas del temps han quedat obsolets per tornar-los a posar en circulació al mercat..

En definitiva, podem dir que la rehabilitació d’edificis n’incrementa el seu valor per diversos factors. Si vols descobrir-los i conèixer els últims reptes i tendències del sector no et perdis cap actualització de Renta Insights!