Truca'ns al ​900 92 66 48​
  o deixa'ns les teves dades

  Sala de
  premsa

  29 de març de 2007

  Renta Corporación celebra la seva primera Junta General com a societat cotitzada

  Renta Corporación celebra la seva primera Junta General com a societat cotitzada

  . Aprovats els comptes anuals de 2006 i el nomenament de nous consellers.

  . El president, Luis Hernández de Cabanyes, ha qualificat l’exercici 2006 d’excel.lent ja que s’han “superat clarament les expectatives de creixement de negoci i resultats”

  . Es preveu la revisió a l’alça de les previsions del Pla Estratègic.

  La Junta General Ordinària de Renta Corporación, celebrada aquest matí en el Palau de Congressos de Catalunya, ha aprovat els comptes individuals i consolidats que corresponen a 2006. El benefici net consolidat va arribar als 47,5 milions d’euros, fet que suposa un creixement del 46% respecte a l’obtingut l’any anterior.

  Pel que es refereix al dividend, la Junta ha aprovat la distribució de 14,2 milions d’euros, fet que suposa un pay-out del 30% respecte al benefici net consolidat.

  Així mateix, la Junta General ha aprovat el nomenament de César Bardají i Enric Venancio com a nous consellers executius de la companyia.

  Fort creixement en el 2006, destacant un 46% d’increment en el Benefici Net.- El president, Luis Hernández de Cabanyes, ha remarcat que Renta Corporación ha superat “de manera brillant els objectius marcats en el pla estratègic, i ha anat accelerant el creixement dels seus resultats. La companyia s’ha incorporat al mercat borsari, ha doblat la seva grandària i ha assentat els fonaments per la redefinició, ja en el 2007, de la seva estructura de finançament, alhora que ha mantingut una vigorosa activitat de negoci i creixement. També s’ha realitzat un gran esforç inversor que ens proporciona una elevada visibilitat per els propers anys”.

  Els resultats de 2006 reflecteixen un fort creixemen. D’aquesta manera, el Benefici Net registrat es va situar en 47,5 milions d’euros, un 46% més que en el 2005. Per la seva part, els ingressos van incrementar un 84% fins a totalitzar els 600 milions d’euros i les inversions es van situar en 864 milions d’euros. L’increment de la grandària mitjana de les operacions (de 13 a 17 milions d’euros, amb quatre operacions que superen els 50 milions) i la intensificació de l’activitat internacional (Berlín s’afegeix a l’activitat que ja es desenvolupava a París i Londres) són fites estratègiques clau per el creixement de la companyia.

  La companyia triplica el seu ritme d’inversió i augmenta la seva visibilitat.- Entre les magnituds de l’exercici 2006 destaquen: els 864 milions d’euros invertits, que suposen pràcticament el triple de la xifra assolida l’any 2005 (2,6 vegades; 331 milions d’euros); i el conjunt d’existències i drets d’inversió, que es va situar en 1.100 milions d’euros al tancament de l’exercici. Aquesta suma és un factor determinant de la visibilitat per la generació de resultats en els propers exercicis. Tal com ha declarat Hernández de Cabanyes “els resultats registrats i el fort ritme inversor mostren la solidesa del nostre model de negoci. Ens orientem vers una situació equilibrada en termes de negoci i en diversificació geogràfica, fet que consolida a Renta Corporación com a una de les companyies immobiliàries espanyoles amb major projecció.

  Revisió a l’alça de les previsions.- Fent referència als objectius de la companyia, el president ha declarat davant dels accionistes que “les perspectives són molt bones per els propers exercicis i vull fer explícit que procedirem a la revisió a l’alça del Pla Estratègic, qque contemplarà una estimació del creixement del 30% sobre els 47,5 milions d’euros. Per tant, el Benefici Net que es preveu assolir l’any 2008 es trobarà al voltant dels 80 milions d’euros. Aquesta revisió del Pla Estratègic serà comunicada amb motiu de la propera publicació dels resultats del primer trimestre de 2007″.

  El pagament de dividends puja a 14,2 milions d’euros.- La Junta d’Accionistes ha aprovat destinar 14,2 milions d’euros a dividends , fet que representa un augment del 41,3% respecte a l’exercici anterior i un 30% del benefici net atribuït.

  El dividend per acció serà de 0,57 euros, que serà efectiu a partir del 12 d’abril. El pagament d’aquest dividend significa un 24% d’increment respecte a l’efectuat l’any anterior (0,46 euros/acció). Aquest augment és especialment rellevant si considerem l’existència de més de 3 milions d’accions addicionals, emeses en el marc de la sortida a borsa de la societat en el 2006.

  Renta Corporación va iniciar la seva cotització a Borsa el passat 5 d’abril, amb un preu de sortida de 29 euros/acció i va tancar l’any a 34,13 euros/acció. La companyia va acumular una revalorització del 17,7% en 9 mesos.

  Nomenament de nous consellers i de César Bardají com a nou conseller delegat.- Els accionistes han aprovat el nomenament de César Bardají i Enric Venancio com a nous membres del Consell d’Administració en qualitat de consellers executius. Un cop feta aquesta incorporació, el Consell d’Administració, celebrat immediatament després de la finalització de la Junta, ha nomenat a César Bardají com a nou conseller delegat de Renta Corporación en substitució de Josep-Maria Farré, tal i com s’havia anunciat i proposat per la Comissió de Nomenaments i Retribucions.

  El projecte de Renta Corporación, marcat per l’excel.lència i l’eficiència.- Durant la seva intervenció, el president de la companyia, Luis Hernández de Cabanyes, ha manifestat als accionistes que el desenvolupament corporatiu i institucional que ha protagonitzat Renta Corporación en el seu últim any “ha canviat substancialment el perfil de la companyia”. “Avui -ha manifestat- ens hem convertit en un referent destacat del sector i dels mercats, tant nacional com internacional. La nostra especificitat en el model de negoci, juntament amb l’excel.lència i eficiència mostrada en la nostra activitat i la nostra capacitat d’identificar les millors oportunitats d’inversió han estat valors mereixedors del reconeixement d’inversors i analistes”. Dins d’aquest context, el president ha posat èmfasi en el fet que la companyia ha aconseguit doblar la seva grandària en només un any. “Tal com estableix el pla estratègic, el nostre objectiu és continuar incrementant la grandària de la companyia, creixent en innovació i capacitat de gestió per tal de complir els objectius marcats i augmentar la nostra capacitat competitiva”.

  Creixement orgànic i corporatiu.- Durant la seva intervenció i dins un context d’anàlisi del sector immobiliari espanyol, el president ha manifestat que “encara que el nostre pla estratègic contempla un creixement orgànic, no desaprofitarem les oportunitats que se’ns presentin i que encaixin amb el nostre model de negoci“.

  Barcelona, 29 de març de 2007 .

  María Cura / Violant Flores. Telf +34 93 217 22 17 vflores@llorenteycuenca.com