L’auge en la compra d’edificis sostenibles

L’auge en la compra d’edificis sostenibles

El paper de la sostenibilitat a les ciutats i al mercat immobiliari és un requisit gairebé indispensable en la compra d’edificis i altres operacions immobiliàries. A Renta Corporación volem participar del disseny de les ciutats, incorporant metodologies que promoguin la innovació i la sostenibilitat.

Fa anys que els experts adverteixen que el canvi climàtic és un fet i no s’atura. Els ecosistemes es continuen deteriorant i l’abús insostenible de recursos naturals continua augmentant. En paral·lel, la societat juntament amb moltes organitzacions desenvolupa nous mètodes i tècniques per aconseguir ser més sostenibles i protegir el planeta.

És clar que la compra d’edificis sostenibles està en apogeu i des de Renta Corporación volem projectar el nostre coneixement en el creixement de nuclis residencials, sempre sota el paraigua de la sostenibilitat.

Noves tendències en la compra d’edificis sostenibles

Un habitatge sostenible és el que intenta minimitzar al màxim l’impacte de la seva construcció al medi ambient. El seu objectiu principal és reduir el consum energètic aprofitant els recursos de l’entorn i fomentant el reciclatge.

Aquest tipus de vivenda cerca ser respectuosa amb el medi ambient. No només tenint en compte totes les fases del procés de construcció, sinó també promovent que les rutines dels seus habitants tinguin el menor impacte possible a l’entorn i que l’edifici sigui el més independent possible energèticament parlant.

Hi ha alguns elements que cal tenir en compte i que són essencials per propiciar que un habitatge sigui sostenible. . Cal tenir en compte la ubicació, l’orientació i l’entornon es troba l’edifici. Així podrem aprofitar al màxim els recursos disponibles com la llum o l´aigua, amb l´objectiu de reduir la demanda energètica.

D’altra banda, com hem comentat, cal prestar atenció a totes les fases del procés de construcció. És fonamental utilitzar matèries primeres ecològiques i aïllants, posant especial atenció a finestres i balcons, llocs per on més energia es perd. En aquest procés també hem de preveure la instal·lació de fonts d’energia renovables com a plaques solars i de sistemes de calefacció i reciclatge eficients.

La transformació d’habitatges per adaptar-los a les noves necessitats

En resum, un habitatge sostenible té l’objectiu de maximitzar l’estalvi energètic i aconseguir el rendiment més gran de l’energiaque l’immoble rep de l’entorn.

Actualment hi ha una gran necessitat d´adaptar actius residencials que han quedat obsolets a les noves necessitats de la població. Per aconseguir-ho, es desenvolupen nous materials i tècniques de construcció així com l’aplicació de tecnologies que permetin la millora i la innovació dels processos.

Un dels aspectes que més preocupa avui dia és la baixa eficiència energètica dels edificis. En la majoria dels casos, comporta un consum molt elevatd’energia per gaudir, per exemple, d’una temperatura confortable o d’una bona il·luminació.

Des de Renta Corporación contribuïm a crear entorns de qualitat cada cop més sostenibles per als nostres clients, tenint com a principal motor lagestió eficient dels recursos. Per això, promovem el consum racional dels recursos energètics, el reciclatge de materials i la recollida de residus.