Truca'ns al ​900 92 66 48​
  o deixa'ns les teves dades

  He llegit i accepto la política de privacitat

  Sala de
  premsa

  17 de juliol de 2008

  Renta Corporación reorganitza la seva estructura directiva per adequar-la a l’entorn actual

  RENTA CORPORACIÓN REORGANITZA LA SEVA ESTRUCTURA DIRECTIVA PER ADEQUAR-LA A L’ENTORN ACTUAL 

  . La vicepresidenta, Anna M. Birulés, i el conseller delegat, César Bardají, abandonen la companyia. 

  . David Vila és nomenat vicepresident, Juan Velayos, conseller delegat i Javier Carrasco, director general corporatiu. 

  . Com a conseqüència d’aquesta reorganització, l’alta direcció passa de 6 a 4 executius i es redueix la plantilla en 14 persones.

  . La companyia redueix significativament els costos d’estructura. 

  . El Consell ha realitzat les estimacions de les principals magnituds econòmiques del semestre, que reflecteixen unes pèrdues de 25 milions d’euros, aproximadament. 

  En una conjuntura marcada per la prolongació de la crisi financera internacional, el Consell d’Administració de Renta Corporación ha aprovat una nova estructura organitzativa més adient a la situació actual. En aquest context i de mutu acord, la vicepresidenta, Anna M. Birulés, i el conseller delegat, César Bardají, abandonen la companyia. Les seves atribucions seran assumides pels altres membres de l’alta direcció, que compten amb la capacitat, competència i experiència contrastades, i que estendran les seves actuals funcions executives amb la incorporació de les noves responsabilitats. El president de la companyia, Luis Hernández de Cabanyes, ha volgut destacar “l’important contribució d’Anna M. Birulés en el desenvolupament estratègic i la internacionalització de la companyia en els últims anys.” Així mateix, ha volgut destacar del conseller delegat “la seva immensa labor en la consolidació operativa i de sistemes, que ha implementat amb gran agilitat i eficiència.”

  En el marc de la reorganització directiva, el Consell d’Administració ha aprovat el nomenament de David Vila com a vicepresident, que acumularà també les seves funcions actuals de director general d’operacions; de Juan Velayos, fins ara secretari general i secretari del Consell d’Administració, com a conseller delegat; i de Javier Carrasco, fins ara director economicofinancer, com a director general corporatiu, càrrec que, a més de les seves responsabilitats financeres actuals, afegirà les de Sistemes i Recursos Humans, i la coordinació de l’Auditoria interna. En paral·lel amb aquesta reassignació de responsabilitats entre els membres de l’alta direcció, el president de la companyia, Luis Hernández de Cabanyes, seguirà exercint les funcions executives pròpies del seu càrrec i augmentarà la seva dedicació a la gestió i direcció de la Societat. “La situació actual del mercat és molt diferent de la viscuda en els últims anys, per tant, la nostra obligació és adoptar totes les mesures que considerem necessàries per escometre amb èxit aquesta etapa certament complicada”, ha declarat el president, Luis Hernández de Cabanyes, que també ha afegit “la conjuntura de mercat ens obliga a que la companyia no sigui, ni pugui ser la mateixa que fa uns anys i, per tant, el nou organigrama, més simple estructuralment i reduït en costos, és més coherent dins el context actual.” En línia amb la nova reorganització, la companyia ha anunciat que durant els últims dies s’han formalitzat 14 baixes laborals. Després d’aquests canvis, l’alta direcció es redueix de 6 a 4 executius i la totalitat de la plantilla passa a ser de 125 persones, fet que comporta una reducció significativa de costos estructurals.

  Finalment, el Consell d’Administració ha realitzat les estimacions de les principals magnituds del semestre, que segueixen reflectint la debilitat que caracteritza la situació de mercat actual. Renta Corporación ha avançat els resultats del primer semestre, les vendes dels quals se situaran entre 175-176 milions d’euros. El marge brut estimat serà negatiu en 4,6 milions d’euros aproximadament, i el resultat net estimat suposarà unes pèrdues entorn dels 25 milions d’euros. Els resultats reflecteixen no només la dèbil activitat registrada durant aquest semestre, sinó també determinades mesures de caràcter extraordinari que la companyia ha considerat convenient adoptar, d’acord amb els criteris de prudència comptable com ara provisions sobre determinades existències o una menor capitalització d’interessos. L’endeutament es reduirà als 662 milions d’euros, des de la xifra de 736 milions d’euros que es va registrar el mes de desembre de 2007, en línia amb la política iniciada a principis d’any per la companyia.

  Barcelona, 17 de juliol de 2008 .

  María Cura / Violant Flores. Telf +34 93 217 22 17 vflores@llorenteycuenca.com