Truca'ns al ​900 92 66 48​
  o deixa'ns les teves dades

  He llegit i accepto la política de privacitat

  Sala de
  premsa

  24 de juliol de 2008

  Renta Corporación ha registrat un volum de vendes de 176,1 milions d’euros

  RENTA CORPORACIÓN HA REGISTRAT UN VOLUM DE VENDES DE 176,1 MILIONS D’EUROS

  . La necessària renovació de cartera ens ha empès a acceptar uns marges estrets en les operacions, fet que unit a la provisió de partides extraordinàries d’acord amb els criteris de prudència presenta un resultat net negatiu de 25,7 milions d’euros.

  . El deute net ha disminuït en 75 milions d’euros i se situa en 662 milions d’euros.

  24 de juliol de 2008.- Els resultats obtinguts en el període gener-juny d’aquest any reflecteixen la feblesa del mercat com a conseqüència d’un excés d’oferta unit a una demanda que, en alguns casos, es troba a l’expectativa de que s’estabilitzin definitivament els preus i, en altres casos, no té accés a les línees de finançament suficients per a tancar operacions.

  • Vendes i ingressos. En el primer semestre d’aquest any 2008, la xifra de vendes de la companyia ha registrat un volum de 176,1 milions d’euros. Si bé els resultats registren una disminució del 60% respecte del mateix període de l’any anterior, quan la situació de mercat encara era estable; també representen un increment del 84% respecte del segon semestre de 2007 (95,8 milions d’euros), període durant el qual ja s’havia desencadenat l’actual crisi financera internacional. La companyia constata que durant aquest primer semestre de l’any persisteix una situació de crisi profunda, per aquesta raó l’increment de les vendes es valora positivament.
   A més, la companyia ha registrat ingressos per lloguers que assoleixen els 10,1 milions d’euros, xifra que triplica l’obtinguda durant el primer semestre de 2007 (3,7 milions d’euros). Els ingressos totals de la companyia sumen un total de 186,2 milions d’euros.Quant a la geografia, el 80% de les vendes s’han registrat entre Madrid i Barcelona i quant a la unitat de negoci, gairebé la totalitat de les vendes registrades han estat edificis majoritàriament d’oficines.
  • En línia amb l’estratègia marcada per la companyia, que vol prioritzar la liquiditat per així accelerar al màxim la renovació de la seva cartera, el marge brut ordinari de les operacions materialitzades en el primer semestre ha estat de 1,7 milions d’euros. Tot i així, cal assenyalar que la companyia també ha considerat prudent provisionar determinades existències per un import de 6,3 milions d’euros. El resultat final és que el marge brut de les vendes se situa en -4,6 milions d’euros.
  • El resultat net en el període gener-juny de 2008 ha estat negatiu en 25,7 milions d’euros. Aquest resultat inclou la ja esmentada provisió sobre existències per un import de 6,3 milions d’euros, a més d’unes despeses extraordinàries de 3,5 milions d’euros per reestructuració organitzativa. D’altra banda, s’inclou un resultat positiu de 3,1 milions d’euros en concepte de revalorització de la participació de Renta Corporación a Mixta África.
  • La inversió realitzada en el primer semestre d’aquest any ha estat de 107,3 milions d’euros, xifra significativament inferior a l’assolida en el mateix període comparable (177 milions d’euros menys). Aquesta disminució es deu a dos factors:
   • A la decisió estratègica de la companyia de millorar la seva posició de deute net i prioritzar la reducció de l’endeutament.
   • Al criteri extremadament selectiu que aplica en l’adquisició de producte nou.

   Del total d’inversió, un 39% (42 milions d’euros) s’ha destinat a la transformació física, un procés a través del qual la companyia incrementa el valor dels seus actius per a resituar-los en el mercat en unes condicions atractives per a l’inversor que busca rendibilitats òptimes a curt termini i llarg recorregut a mig i llarg termini. El 61% restant (65,3 milions d’euros) s’ha destinat a l’adquisició de nous actius.

  • Al tancament de juny de 2008, la cartera (existències i drets d’inversió) ascendeix a 1.123 milions d’euros, xifra que representa una disminució del 18% (-242,7 milions d’euros) respecte del tancament de 2007. Aquesta disminució es deu no només a la decisió estratègica de la companyia de ser molt selectius i extremadament prudents a l’hora d’adquirir productes nous, sinó que també s’explica per la conveniència de mantenir un equilibri raonable entre el nivell de vendes i d’inversió.
   • Les existències se situen en 777,6 milions d’euros, xifra inferior (81,3 milions d’euros menys) respecte del tancament de l’exercici de 2007. El 34% de les existències correspon al mercat internacional.
    Cal destacar que, tenint en compte el model de negoci de Renta Corporación (transformació per a la creació de valor i posterior venda amb alta rotació), els actius s’han de comptabilitzar com a existències que reflecteixin el seu preu de cost (777,6 M €). D’acord amb l’última valoració de mercat disponible, aquests actius tindrien un valor de 1.000 milions d’euros aproximadament.
   • Els drets d’inversió són de 345,4 milions d’euros (161,4 milions d’euros inferior a la del tancament de 2007). Cal destacar que s’han abandonat primes sobre drets d’inversió per un import de 3,6 milions d’euros, d’acord amb els criteris de la companyia de mostrar-se molt selectiva i extremadament prudent.
  • Deute. Quant al deute, la companyia segueix el camí anunciat i disminueix la xifra d’endeutament a mida que es realitzen vendes. Al tancament de juny de 2008, la xifra de deute net s’ha situat en 661,6 milions d’euros, fet que significa una reducció de 74,6 milions d’euros respecte de desembre de 2007.

  Barcelona, 24 de juliol de 2008 .

  María Cura / Violant Flores. Telf +34 93 217 22 17 vflores@llorenteycuenca.com