Truca'ns al ​900 92 66 48​
  o deixa'ns les teves dades

  Sala de
  premsa

  25 de abril de 2008

  La Junta General d’Accionistes aprova el compte de resultats de 2007

  La Junta General d’Accionistes ha aprovat el compte de resultats corresponent a l’exercici 2007, que reflecteix un benefici net de 35,4 milions d’euros. 

  . Els accionistes de Renta Corporación aproven la incorporació de Ramchand Bhavnani com a conseller de la Companyia. 

  . S’aprova un dividend, amb càrrec als resultats de 2007, per un import total de 10,6 milions d’euros. 

  . El Consell d’Administració celebrat avui mateix ha nomenat a Esther Giménez consellera executiva i a Enric Venancio “altre conseller extern”.

  . S’ha informat als accionistes de l’aprovació per part del Consell d’Administració dels resultats corresponents al primer trimestre de 2008. En aquest període s’han registrat unes vendes de 126,5 milions d’euros, encara que el resultat net assolit és de – 8,7 milions d’euros a conseqüència de la falta de liquiditat en el mercat.  

  La Junta General d’Accionistes celebrada avui a Barcelona ha aprovat els resultats del Grup corresponents a l’ exercici 2007, que reflecteixen un benefici net de 35,4 milions d’euros i unes vendes per un import de 529,1 milions d’euros. Les inversions realitzades es van situar en 569,6 milions d’euros.

  Aquests resultats s’han valorat de forma positiva, especialment si tenim en compte la falta de liquiditat que va afectar al mercat durant l’últim semestre de l’any i que va ser molt acusada durant les últimes setmanes de l’exercici.

  Altres fets destacables de l’exercici 2007 són els següents:

   

  • La formalització d’un finançament sindicat per import de 500 milions d’euros i venciment a cinc anys, que ha permès al Grup l’accés, per primera vegada, al finançament a llarg termini.
  • L’obertura al mercat de Nova York, que ha significat l’ampliació de la presència internacional del Grup que, per primera vegada, s’estableix fora d’Europa. D’aquesta manera, Nova York s’afegeix a la resta de ciutats europees on Renta és present: Madrid, Barcelona, París, Londres i Berlín.
  • L’adquisició d’un edifici d’oficines a Barcelona on s’ha traslladat la seu corporativa del Grup, que n’ ocupa una part i en destina la resta al lloguer.

   

  Així mateix, la Junta General d’Accionistes ha aprovat la incorporació de Ramchand Bhavnani com a nou conseller de Renta Corporación, i el nomena conseller dominical. La incorporació de Bhavnani ajudarà a reforçar el compromís de la Companyia a l’hora de disposar d’una forta base accionarial que aporti valor als accionistes. Amb aquesta última incorporació, el Consell d’Administració queda integrat per un total de 12 membres: quatre executius, tres externs independents, quatre externs amb qualificació “d’altres consellers” i un dominical.

  La Junta ha aprovat el repartiment d’un dividend amb càrrec als resultats de l’exercici 2007 per un import total de 10,6 milions d’euros, que suposa un nivell de pay-out del 30%.

  S’ha informat als accionistes dels acords més rellevants aprovats pel Consell d’Administració en sessió celebrada prèviament a la Junta. En destaquem els següents:

   

  • El canvi de qualificació d’Esther Giménez com a consellera executiva i el d’Enric Venancio com a “altre conseller extern”, degut a l’inici d’una nova etapa professional a Mixta África.
  • Els resultats obtinguts durant el primer període de gener-març 2008, caracteritzat per una forta crisi de liquiditat en el sistema financer internacional i amb un impacte molt directe en el negoci de Renta Corporación i en tots els mercats on opera.

   

  Resultats gener-març 2008.

  • La xifra de vendes registrada ha estat de 126,5 milions d’euros, valor quatre vegades superior a l’obtingut l’últim trimestre de 2007 i al voltant del doble del que es va aconseguir en el tercer trimestre, tot i que encara és un 50% inferior respecte del mateix període de l’any anterior. Si tenim en compte que l’activitat s’ha continuat desenvolupant en un entorn de mercat caracteritzat per una forta restricció financera, la Companyia considera que la comparació d’aquesta xifra a l’obtinguda durant els mesos d’octubre-desembre de 2007, període en què es va evidenciar plenament la crisi financera internacional, és d’especial rellevància. D’aquesta manera, cal assenyalar que la xifra de vendes assolida ha estat molt superior a la del quart trimestre de 2007 (28,6 milions d’euros). Malgrat que es manté la situació de crisi en el mercat de finançament, Renta Corporación constata una major afluència de possibles compradors en comparació a l’últim tram de l’any 2007 i valora positivament el creixement de les vendes.
  • El resultat net registrat ha estat de – 8,7 milions d’euros. Aquesta xifra és coherent amb les previsions realitzades pel Grup per a aquest entorn de mercat. Renta Corporación ja havia qualificat el 2008 como un any de transició i manté les expectatives de creixement i resultats fins al moment en què les condicions dels mercats financers tornin a ser positives. En efecte, les condicions financeres que afecten als possibles compradors són determinants en el volum d’activitat de l’empresa.
  • Cal destacar que l’EBITDA d’aquest primer trimestre de l’any, encara que ha estat negatiu, ha millorat respecte de l’últim trimestre de 2007 (- 5,8 i – 9,4 milions d’euros, respectivament), especialment degut a les iniciatives de reducció de despeses que s’han implementat en aquest exercici.
  • Justament, degut a l’enduriment de les condicions actuals i amb l’objectiu d‘adaptar la seva cartera al nou context, el Grup ha prioritzat la liquiditat sobre el marge. Com a resultat, el marge brut sobre el cost de vendes s’ha situat en el 2,1% durant el primer trimestre de l’any.
  • En aquest context, la Companyia ha realitzat un important esforç per tal de reduir el seu deute i enfortir la seva posició financera. Així doncs, el deute net s’ha situat en 669 milions d’euros al tancament de març, amb una reducció de 67 milions d’euros en relació a la xifra de tancament de l’any 2007. La ràtio de palanquejament se situa en el 76%, millorant lleugerament el valor registrat al desembre de 2007 (77%).
  • En el període gener-març de 2008, la inversió realitzada ha estat de 65 milions d’euros, majoritàriament destinada a la compra d’edificis d’oficines.
  • Al tancament del primer trimestre de 2008, la cartera havia assolit els 1.197 milions d’euros, xifra que representa una reducció de 169 milions d’euros respecte de la del tancament de l’any 2007. Del total de la cartera, 798 milions d’euros corresponen a existències i 399 milions d’euros a drets d’inversió.

   

  Renta Corporación confirma el seu model de negoci, que ha de donar-li una major flexibilitat també en condicions de mercat adverses, a més de les línies estratègiques avançades al principi d’aquest any: potenciar la internacionalització de l’empresa, prioritzar la transformació i venda d’edificis per davant de l’activitat de sòl, utilitzar els drets d’inversió de forma intensiva per aconseguir la màxima flexibilitat operativa i el manteniment d’una posició financera sòlida. A més, la Companyia ha posat en pràctica iniciatives d’estalvi de costos i ha desenvolupat encara més la seva acció comercial amb l’ampliació de la base de clients internacional.

  Barcelona, 25 d’abril de 2008 .

  María Cura / Violant Flores. Telf +34 93 217 22 17 vflores@llorenteycuenca.com