Truca'ns al ​900 92 66 48​
  o deixa'ns les teves dades

  Sala de
  premsa

  16 de març de 2006

  La CNMV registra el fulletó de sortida a borsa de Renta Corporación

  La CNMV registra el fulletó de sortida a borsa de Renta Corporación

  Barcelona, 16 de març de 2006

  Amb data 16 de març de 2006, la CNMV ha registrat el fulletó de l’oferta pública de venda i subscripció d’accions de Renta Corporación com part del procés de sortida a borsa de la Societat. La companyia realitzarà una acte de presentació amb inversors a la Borsa de Barcelona i a la Borsa de Madrid els propers dies 20 i 21 de març, respectivament, així com elroadshow a diferents places financeres europees, habitual en aquest tipus d’operacions. El període de prospecció de la demanda en el tram per inversors qualificats s’iniciarà el 20 de març i el període de formulació de mandats de compra/subscripció en el tram minorista, el dia 21 de març.
  NOTA

  Aquest document és un anunci, no un fulletó i els inversors no han de subscriure o adquirir cap acció ni qualsevol altre tipus de valors mencionats al mateix excepte sobre la base de la informació continguda al fullet ó informatiu registrat per la CNMV amb data d’avui i publi cat per la Societat quan correspongui en relació amb l’admissió a negociació de les accions de la Societat a les Borses de Valors de Madrid i Barcelona.Hi haurà còpies del fulletó informatiu disponibles al domicili social de la Societat.

  Aquest document no constitueix ni forma part de cap oferta o invitació per vendre o emetre ni constitueix cap sol·licitud d’oferta per comprar o subscriure accions de la Societat. Així mateix, cap part d’aquest document ni la seva distribució forma part de o pot ésser pres com a base de cap contracte o decisió d’inversió ni constitueix cap recomanació en relació amb els valors de la Societat.

  Aquesta comunicació es dirigeix exclusivament a persones de fora del Regne Unit i no pot ser utilitzada per persones situades al Regne Unit.

  L’Oferta no serà objecte de registre en cap país que no sigui Espanya, i això sense perjudici de l’ús dels documents internacionals normalment utilitzats per donar a conèixer l’Oferta entre els inversors qualificats no residents a Espanya. En particular, es fa constar que les accions objecte de la present Oferta no han estat ni estaran registrades sota la United States Securities Act de 1933 (la U.S. Securities Act), ni aprovades o desaprovades per la Securities and Exchange Commission, ni per cap altra autoritat dels Estats Units d’Amèrica.

  En conseqüència, les accions no poden ser objecte d’oferta o venda als Estats Units d’Amèrica, llevat del seu registre previ sota la U.S. Securities Act o a l’empara d’una exempció de l’esmentada norma.

  Per últim, es fa constar que ni aquest document ni cap còpia del mateix es podrà portar o transmetre als Estats Units d’Amèrica, Canadà, Austràlia o Japó ni distribuir-se, directament o indirectament, als Estats Units d’Amèrica, Canadà, Austràlia o Japó ni a cap resident de qualsevol d’aquests països.

  María Cura / Violant Flores. Telf +34 93 217 22 17 vflores@llorenteycuenca.com