Truca'ns al ​900 92 66 48​
  o deixa'ns les teves dades

  He llegit i accepto la política de privacitat

  Sala de
  premsa

  4 de gener de 2006

  Junta General Extraordinària

  Junta General Extraordinària

  A la seva sessió del passat 27 de desembre de 2005, el Consell d’Administració de Renta Corporación Real Estate, S.A. (la Societat) ha acordat proposar a la Junta General d’Accionistes, la celebració de la qual està prevista per al proper dia 9 de febrer de 2006, l’admissió a negociació oficial a les Borses de Valors de Madrid i Barcelona de la totalitat de les accions representatives del capital social de la Societat.

  Aquesta admissió a negociació aniria precedida d’una Oferta Pública (“l’Oferta”), composada per una Oferta Pública de Venda (“OPV”) d’accions per part d’aquells accionistes de la Societat que decideixin adherir-se a la mateixa i, simultàniament, d’una Oferta Pública de Subscripció (“OPS”) mitjançant l’augment del capital de la Societat.

  Per dur a terme la coordinació global de l’Oferta, la Societat ha designat Morgan Stanley.

  D’altra banda, a l’esmentada sessió del 27 de desembre de 2005, el Consell d’Administració de la Societat també ha acordat proposar a la Junta General d’Accionistes el pagament d’un dividend a compte de 0,46 euros per acció.

  Tant l’Oferta com l’admissió a negociació de les accions de la Societat estaran subjectes a l’aprovació de la Junta General d’accionistes i a la verificació i al registre per la Comissió Nacional del Mercat de Valors del preceptiu Fulletó Informatiu.

  NOTA

  Aquest document és un anunci, no un fulletó, i els inversors no han de subscriure o adquirir cap acció ni qualsevol altre tipus de valors mencionats al present excepte sobre la base de la informació continguda al fulletó informatiu que sigui publicat per la Societat quan correspongui en relació amb l’admissió a negociació de les accions de la Societat a les Borses de Valors de Madrid i Barcelona.

  Hi haurà còpies del fulletó informatiu disponibles al domicili social de la Societat un cop es publiquin. Aquest document no constitueix ni forma part de cap oferta o invitació per vendre o emetre ni de cap sol.licitud d’oferta de compra o subscripció d’accions de la Societat. Així mateix, cap part d’aquest document ni la seva distribució forma part de o pot ésser pres com a base de cap contracte o decisió d’inversió ni constitueix cap recomanació en relació amb els valors de la Societat.

  Aquesta comunicació es dirigeix exclusivament a persones de fora del Regne Unit i no pot ser utilitzada per persones situades al Regne Unit.

  L’Oferta no serà objecte de registre en cap país que no sigui Espanya, i això sense perjudici de l’ús dels documents internacionals normalment utilitzats per donar a conèixer l’Oferta entre els inversors qualificats no residents a Espanya. En particular, es fa constar que les accions objecte de la present Oferta no han estat ni estaran registrades sota la United States Securities Act de 1933 (la U.S. Securities Act), ni aprovades o desaprovades per la Securities and Exchange Commission, ni per cap altra autoritat dels Estats Units d’Amèrica. En conseqüència, les accions no poden ser objecte d’oferta o venda als Estats Units d’Amèrica, llevat del seu registre previ sota la U.S. Securities Act o a l’empara d’una exempció de l’esmentada norma.

  Per últim, es fa constar que ni aquest document ni cap còpia del mateix es podrà portar o transmetre als Estats Units d’Amèrica, Canadà, Austràlia o Japó ni distribuir-se, directament o indirectament, als Estats Units d’Amèrica, Canadà, Austràlia o Japó ni a cap resident de qualsevol d’aquests països.

  María Cura / Violant Flores. Telf +34 93 217 22 17 vflores@llorenteycuenca.com