Truca'ns al ​900 92 66 48​
  o deixa'ns les teves dades

  He llegit i accepto la política de privacitat

  Sala de
  premsa

  23 de octubre de 2008

  Els ingressos de Renta Corporación assoleixen els 213 milions d’euros

  ELS INGRESSOS DE RENTA CORPORACIÓN ASSOLEIXEN ELS 213 MILIONS D’EUROS

  . La companyia ha venut accions de Mixta África per un import de 25 milions d’euros.

  Al llarg del període gener-setembre, dins un context d’acusada crisi financera i immobiliària internacional, Renta Corporación ha registrat una xifra d’ingressos de 213,1 milions d’euros, als que cal afegir els 25 milions d’extraordinaris generats amb la venda d’una participació de Mixta África. Quant als ingressos ordinaris, les vendes, gairebé totes d’edificis, s’han situat en 198,1 milions d’euros. A més, s’han generat 15 milions d’euros més que corresponen a ingressos derivats del lloguer d’alguns actius. Si tenim en compte la situació de col·lapse financer internacional, cal destacar l’esforç de la companyia per obtenir la màxima liquiditat, tot aprofitant les oportunitats que li han permès generar recursos econòmics sense fer minvar l’equilibri adequat per a mantenir un determinat nivell de fons propis. Paral·lelament, la companyia està reforçant intensament els seus esforços comercials encarats a ampliar la seva xarxa de relació amb els inversors internacionals. Un tercer focus d’atenció comprèn l’anàlisi de totes les mesures que puguin continuar contribuint a disminuir els costos d’estructura. Les actuacions adoptades en aquesta línia suposen un estalvi anualitzat respecte al 2007 del 20% de despeses de personal i d’estructura.

  Dins el marc d’accentuada crisi en aquests últims mesos i seguint l’estratègia de donar prioritat a la liquiditat sobre el marge, el marge brut ordinari de les vendes ha estat de +0,5% en aquest període.

  Cal destacar que durant aquest trimestre s’ha produït la venda d’un 11,6% de la participació en Mixta África al fons internacional Kingdom Zephyr Management, fet que ha proporcionat una major liquiditat a la companyia. Aquesta operació aporta a la companyia 25 milions d’euros i ha tingut un efecte positiu net de 12,6 milions d’euros. Això ha contribuït a que el benefici net del tercer trimestre hagi estat de +0,5 milions d’euros. Tenint en compte aquest resultat, en el període gener-setembre el benefici net acumulat presenta una xifra negativa de 25,2 milions d’euros.

  En línia amb el pla estratègic iniciat aquest any, la companyia ha anat reduint la seva xifra de deute alhora que ha intensificat la seva activitat en transformació. D’aquest manera, Renta Corporación ha tancat el període amb 665,2 milions d’euros de deute net (reducció de 71 milions d’euros respecte al tancament de 2007), i el total d’inversió acumulada ha estat de 120,7 milions d’euros. El 50% d’aquesta inversió s’ha dedicat a processos de transformació dels actius en cartera.

  Un altre capítol que cal destacar és que, com a conseqüència de l’ús d’un criteri cada cop més prudent i selectiu en l’adquisició d’actius, al llarg d’aquest període la companyia ha abandonat opcions per un valor de 8,7 milions d’euros, que equivalen a 321 milions d’euros en drets d’inversió.

  La cartera actual assoleix els 969 milions d’euros, que es distribueixen de la següent manera:

  • Les existències són de 761 milions d’euros
  • Els drets d’inversió són de 207 milions d’euros
  • Per geografia, el 65% de les existències corresponen al mercat nacional i el 35%, al mercat internacional.

  Barcelona, 23 d’octubre de 2008 .

  María Cura / Violant Flores. Telf +34 93 217 22 17 vflores@llorenteycuenca.com