Sala de
Premsa

Tornar al llistat Renta Corporación torna a generar marge positiu amb les noves operacions.

Renta Corporación torna a generar marge positiu amb les noves operacions.

. L’adaptació del model de negoci a les actuals circumstàncies de mercat, ha estat determinant per tancar operacions amb marge positiu. L’esforç de la companyia s’ha centrat en identificar operacions que aportin activitat i marge.. En aquest sentit, l’any 2009 es varen dur a terme 27 operacions de producte residencial, entre les quals, 10 varen completar el seu cicle de transformació i venda.

. Més enllà del model de negoci tradicional, en les actuals circumstàncies de crisi Renta Corporación aprofita oportunitats que sorgeixen en el mercat. Com a exemple, l’explotació de les capacitats comercials de la companyia o la identificació de processos de transformació sobre actius d’entitats financeres o d’altres grups immobiliaris s’està convertint en una activitat que aporta complementarietat de negoci.

. El mercat immobiliari està immers en un procés de redefinició en el que Renta Corporación ha de convertir-se en un dels “players” més destacats degut, precisament, a la capacitat i flexibilitat del seu model de negoci i al profund coneixement dels factors que aporten valor a l’inversor.

. La Junta General d’Accionistes ha aprovat l’exercici 2009, en el que esreflexa un resultat negatiu de 54,5 milions d’euros, després de provisions per import de 46 milions d’euros. Durant l’acte s’ha ressaltat el compliment de les línies estratègiques anunciades en la Junta d’Accionistes de l’any anterior entre les quals s’ha destacat l’estabilitat financera que ha assolit la companyia després d’aconseguir, en el primer semestre de 2009, un nou acord del crèdit sindicat en el marc del refinançament global del deute que va suposar, a més a més, disminuir el deute a 278 milions d’euros.

. Amb l’objectiu de reforçar i optimitzar l’estructura dels recursos propis i en el marc dels compromisos adquirits en el procés de refinançament, Renta Corporación va realitzar una operació d’ampliació de capital per import de 4,9 milions d’euros.

 

Si bé el mercat segueix sense mostrar un canvi de tendència clar, Renta Corporación ha constatat de nou la validesa i l’èxit del seu model de negoci i així ho ha destacat el president de la companyia, Luis Hernández de Cabanyes en el transcurs de la Junta General d’Accionistes celebrada avui a Barcelona. Després d’un important procés de sanejament, avui Renta Corporación està preparada per afrontar l’actual situació generant activitat i marge, si bé amb operacions més petites, amb més dificultats a l’hora de tancar el cicle i amb marges més discrets. Així ho confirmen les 27 operacions de cartera nova captades l’any 2009 i les 14 operacions que s’han iniciat en l’actual exercici. Les claus estratègiques en les noves operacions han estat actuar sobre un producte més petit, bàsicament residencial i limitant el risc financer i de mercat al màxim.

Hernández de Cabanyes ha resumit davant els accionistes les mesures adoptades. Entre aquestes mesures ha destacat la reducció del deute i la generació de caixa per venda d’actius, el refinançament del deute, el sanejament del balanç i la reducció de costos. Tot això és el que ha permès a la companyia disposar d’una situació d’estabilitat per afrontar l’actual període. També ha destacat que si bé l’ambició forma part de l’esperit de la companyia, “hem de reconèixer que la prudència adoptada en tot moment, ha evitat estar immersos en determinades operacions corporatives” que, sens dubte, haguessin dificultat el futur del grup immobiliari. Però també ha volgut deixar clar que “no per això la companyia deixarà de participar en futurs processos que puguin reforçar el paper i el creixement del grup en el mercat i que contribueixin a consolidar i accelerar el camí de creixement de Renta Corporación”.

Atès que el mercat continua demostrant desconfiança i signes d’incertesa, Renta Corporación donarà continuïtat –a curt termini i mentre no hi hagi senyals de canvi en el mercat- al pla estratègic adoptat el 2009, centrant-se en gestionar la cartera vella per a generar caixa, reduir paulatinament el deute, seguir amb l’estricta política de control de costos i generar marge amb operacions noves, aprofitant inclús qualsevol oportunitat que sorgeixi en el mercat immobiliari, més enllà del model de negoci tradicional. En aquest sentit, el conseller delegat de Renta Corporación, Juan Velayos, ha manifestat que la companyia seguirà “atenta a possibles canvis de tendència en el cicle econòmic per accelerar el ritme de l’activitat i el volum d’operacions gradualment a mesura que la recuperació es vagi consolidant i el mercat sigui més líquid”. En la seva exposició als accionistes, Velayos ha volgut remarcar que l’”objectiu de la companyia és accedir a operacions cada cop més grans, tant residencials com d’oficines, a mesura que el mercat les pugui absorbir”.

Per últim, assenyalar que en el transcurs de la Junta General, els accionistes han procedit a la reelecció de Luis Hernández de Cabanyes, Esther Giménez Arribas i Elena Hernández de Cabanyes com a membres del consell d’administració, així com a l’aprovació de delegar en aquest òrgan la facultat d’emetre capital o deute.

Nota de premsaPer més informació:
www.rentacorporacion.com

María Cura / Tina Díaz. Telf +34 93 217 22 17
adiaz@llorenteycuenca.com