Sala de
Premsa

Tornar al llistat Renta Corporació segueix avançant en el seu procés de recuperació.

Renta Corporació segueix avançant en el seu procés de recuperació.

. Tot i que es manté un entorn econòmic complicat, la companyia aconsegueix millorar substancialment els resultats d’aquest primer trimestre en 3,9 M d’euros respecte el mateix període de l’any anterior.

. Destaca el marge brut de les vendes que és positiu en 3,2 M d’euros, impulsat per les rendibilitats positives obtingudes per la venda de cartera nova.

. La companyia continua amb una estricta política de contenció de despeses, el que suposa una reducció del 30% en les despeses generals i de personal.

 

En un context econòmic en què “el mercat immobiliari continua afectat per la manca de liquiditat, per un excés d’oferta de producte i per la incertesa a l’hora, fins i tot, de tenir referències en la valoració dels actius”, segons ha destacat Juan Velayos, conseller delegat de Renta Corporación, la companyia ha aconseguit millorar substancialment resultats respecte el mateix període de l’any anterior. En el període gener-març, el resultat net ha estat negatiu en 1,7 M d’euros, que representa una millora de 3,9 M d’euros respecte l’aconseguit en el primer trimestre de 2009, que va registrar una pèrdua de 5,6 M d’euros. Aquesta millora es deu, bàsicament, al gran esforç que està fent la companyia per aconseguir marge positiu mitjançant les vendes de les noves operacions i la no penalització de les vendes dels actius adquirits abans del canvi de cicle. Aquesta millora també és fruit del permanent i intensiu esforç que s’està fent en el control de despeses.

Els ingressos en els tres primers mesos de l’any són de 14,2 M d’euros. La comparativa d’aquesta xifra amb el període gener-març de l’any anterior queda desvirtuada perquè incorporava la venda d’actius per valor de 122 milions d’euros a les entitats financeres en el marc del procés de refinançament. Cal assenyalar que el marge brut de les vendes és positiu en 3,2 M d’euros. “La venda fraccionada i residencial, a la qual accedeixen clients finalistes i petits inversors, defineix avui l’escassa liquiditat del mercat immobiliari espanyol” ha destacat el conseller delegat de la companyia, Juan Velayos.

En el capítol de despeses, destaca l’extrema contenció i control que segueix guiant la gestió de la companyia, que li ha permès una reducció del 30% respecte al primer trimestre de 2009. Les despeses generals han disminuït un 36% (1 M d’euros) i les de personal un 25% (2,1 M d’euros), degut bàsicament a l’aplicació de les polítiques salarials.

En resum, l’activitat immobiliària segueix en un entorn molt complex, però malgrat això, el conseller delegat de la companyia, Juan Velayos, ha volgut assenyalar la “capacitat de la companyia d’adaptar el seu model de negoci per a generar marge i aprofitar les oportunitats que ofereix l’entorn actual”.

Nota de premsaPer més informació:
www.rentacorporacion.com

María Cura / Tina Díaz. Telf +34 93 217 22 17
adiaz@llorenteycuenca.com