Sala de
Premsa

Tornar al llistat Renta Corporación obté una línia de finançament de fins a 20 milions de la firma nord-americana Yorkville Advisors

Renta Corporación obté una línia de finançament de fins a 20 milions de la firma nord-americana Yorkville Advisors

. Assolit el refinançament del deute, l’obtenció d’aquesta línia de finançament proporciona a la companyia la capacitat financera per a desenvolupar el seu model de negoci i créixer.

. És el primer cop que la fima Yorkville Advisors aplica el SEDA a una empresa espanyola, una font de finançament habitual en empreses cotitzades d’Àsia, Amèrica i altres països d’Europa.

Renta Corporación ha informat a la CNMV que ha assolit un acord amb YA Global Dutch BV (YA Global), filial de la firma d’inversió americana Yorkville Advisors, LLC (Yorkville) pel qual obté una línia de liquiditat via equity (Standby Equity Distribution Agreement, SEDA, segons les sigles en anglès) fins a 20 milions d’euros. Yorkville va ser l’entitat pionera en llençar al mercat aquesta línia de liquiditat, SEDA, ara fa 10 anys. Yorkville Advisors té àmplia experiència en finançament amb SEDAS en empreses cotitzades d’Àsia, Amèrica i Europa, però és la primera vegada que la firma nord-americana duu a terme una operació d’aquestes característiques a Espanya.

Aquesta informació s’ha comunicat conjuntament amb l’anunci que la companyia ha culminat l’acord de refinançament, després de materialitzar la totalitat dels compromisos de compra-venda adquirits amb les entitats financeres implicades i que havien de concluir abans del 15 de juny.

Recentment la companyia ha assolit un nou acord de refinançament que li permetrà afrontar una nova etapa d’estabilitat financera a llarg termini. Després de tancar amb èxit el nou crèdit sindicat, Renta Corporación obté una línia de liquiditat que li permetrà tenir capacitat financera addicional per desenvolupar el seu model de negoci i orientar-se al creixement.

Detalls i avantatges de l’operació. Mitjançant YA Global, Yorkville posarà a disposició de Renta Corporación un fons de fins a 20 milions d’euros per un període de 36 mesos. El grup immobiliari podrà fer-ne ús en dos trams de 10 milions d’euros cadascun, a canvi de l’emissió de noves accions de Renta Corporación a través de les corresponents ampliacions de capital.

Els imports de cada sol•licitud no podran excedir en cinc cops el volum mig diari negociat durant els cinc dies anteriors a la sol•licitud, fins un màxim de 600.000 euros per petició. La companyia podrà fer tantes sol•licituds com consideri oportunes fins assolir l’import màxim de 10 milions i, un cop exhaurits, Renta Corporación podrà accedir als altres 10 milions d’euros si decidís disposar d’aquest segon tram.

A canvi, YA Global rebrà accions de Renta Corporación per un import equivalent, amb un 5% de descompte sobre el preu de mercat. Accions que podrà tornar a vendre amb certes restriccions imposades per l’organisme regulador, la CNMV, amb la finalitat de que el preu de mercat no sigui distorsionat. En qualsevol cas, Renta Corporación posarà especial èmfasi en aquest aspecte i posarà en marxa l’operativa tenint cura del valor perquè en cap moment els accionistes es vegin afectats negativament.

En aquest tipus d’operacions, els accionistes de la companyia renuncien al dret de subscripció preferent per tractar-se d’una ampliació de capital dirigida a un únic inversor qualificat. Els avantatges més importants d’aquest tipus d’acord són, per una banda, que permet a les companyies reforçar els seus fons propis a través d’un inversor financer, però sense les exigències pròpies d’un accionista de referència; per una altra banda i més important encara, que s’accedeix al finançament, aspecte clau en uns moments de manca d’operacions en el mercat. Per últim, s’ha de destacar que un altre avantatge és el baix cost que tenen aquestes línies de finançament, a més a més de la flexibilitat a l’hora de fer-les servir fins a consumir el total de l’import (des de no utilitzar-les fins a exhaurir la línia dels 20 milions). Pel que fa al cost de subscripció per a la companyia i, sense perjudici del 5% de descompte sobre el preu de mercat, es limita al 2% de l’import total a disposició, significativament inferior al de qualsevol font de finançament disponible actualment en els mercats.

Antecedents. El passat 13 de maig, Renta Corporación va aconseguir un acord amb 17 entitats financeres per refinançar a llarg termini el seu deute sindicat que establia concretament l’obtenció d’un préstec participatiu per import de 54,5 milions d’euros amb un venciment de 10 anys. El préstec té consideració mercantil de fons propis, que permet a la companyia equilibrar el seu patrimoni.

Renta Corporación va acordar també el refinançament d’un deute romanent en un crèdit per import de 126 milions d’euros, amb un venciment de vuit anys i que la companyia preveu amortitzar anticipadament a mesura que es venguin els actius adquirits abans del 2009. Per últim, l’acord incloïa també la venda d’actius per valor de 117,7 milions d’euros. L’operació, que s’ha tancat avui, 15 de juny, tal i com hem comunicat a la CNMV a través d’un fet rellevant, ha permès reduir l’import del deute.

Així, després d’una etapa en què la firma immobiliària ha estat abocada a garantir la seva viabilitat, Renta Corporación tornarà a concentrar tots els seus esforços en la seva activitat ordinària amb l’objectiu de tornar a créixer

En relació amb Yorkville Advisors i la línia SEDA
Yorkville Advisors és una firma nord-americana de gestió d’inversions alternatives fundada l’any 2001 per Mark Angelo. Està especialitzada en la prestació de deute flexible i innovador i en inversions de capital, així com en finançament d’empreses cotitzades. Té oficines a Estats Units (New Jersey, Florida i Colorado), Londres, Hong Kong i està present a Milà a través d’una firma associada.

Per a més informació:

http://www.yorkvilleadvisors.com/

Nota de premsaPer més informació:
www.rentacorporacion.com

María Cura / Tina Díaz. Telf +34 93 217 22 17
adiaz@llorenteycuenca.com