Sala de
Premsa

Tornar al llistat Renta Corporación emet una ampliació de capital de 4,9 milions d’euros

Renta Corporación emet una ampliació de capital de 4,9 milions d’euros

. Consellers i directius de Renta Corporación han manifestat el seu compromís de subscriure noves accions per import de, com a mínim, 4 milions d’euros.

. L’ampliació es fa amb dret de subscripció preferent per als seus accionistes, els quals tindran l’oportunitat de subscriure una nova acció per cada 11 accions antigues a un preu per acció de 2,2 euros.

La CNMV ha aprovat avui el fullet d’ampliació de capital de Renta Corporación per un import de 4,9 milions d’euros, amb l’objectiu de complir el compromís adquirit en el marc del procés de refinançament i reforçar l’estructura de recursos propis de la companyia. Aquesta operació va ser acordada pel Consell d’Administració el passat 1 de desembre, fent ús de l’autorització conferida per la Junta General d’Accionistes celebrada el 10 de juny de 2009.

L’ampliació de capital suposa l’emissió de 2.247.274 d’accions ordinàries d’1 euro de valor nominal. Els nous títols s’emetran a un preu de 2,20 euros per acció, un 38,329% per sota del valor teòric de l’acció ex-dret (theoretical ex-right price o TERP) prenent com a referència per al càlcul el preu de cotització de l’acció de Renta Corporación en la Borsa de Madrid al tancament de la sessió del dia 2 de desembre de 2009, és a dir, 3,50 euros. Santander Investment, S.A. ha estat designat com a entitat agent de l’ampliació.

Consellers i directius de Renta Corporación han manifestat el seu compromís de subscriure accions per un import mínim de 4 milions d’euros, és a dir, més del 80% de l’emissió.

L’ampliació es realitza amb reconeixement del dret de subscripció preferent per als actuals accionistes, corresponent un dret de subscripció preferent per cada acció antiga de la societat i sent necessaris 11 drets per a subscriure una nova acció. El període de subscripció preferent és previst que comenci el dissabte 5 de desembre, finalitzant el dissabte, 19 de desembre. Els accionistes i inversors que exercitin la totalitat dels seus drets de subscripció preferent podran, addicionalment i amb caràcter incondicional i irrevocable, sol•licitar simultàniament la subscripció d’accions addicionals per al supòsit que al termini d’aquest període inicial quedessin accions sobrants no subscrites. En el cas que finalitzat el període de subscripció preferent quedessin accions sense subscriure, el dimarts 29 de desembre s’iniciaria el període d’adjudicació addicional.

Es preveu que les noves accions siguin admeses a cotització en les Borses de Madrid i Barcelona el 7 de gener de 2010.

Per a més informació en relació amb l’ampliació de capital, s’aconsella llegir el Document de Registre, la Nota de Valors i el Resum, inscrits en data 3 de desembre de 2009 en els registres oficials de la CNMV, documents que es poden consultar en la pàgina web de la CNMV (www.cnmv.es) i en la de Renta Corporación (www.rentacorporacion.com).

Nota de premsa

Barcelona, 3 de desembre de 2009.

Per més informació:Per més informació:
www.rentacorporacion.com

María Cura / Tina Díaz. Telf +34 93 217 22 17
adiaz@llorenteycuenca.com