Sala de
Premsa

Tornar al llistat Renta Corporación firma un crèdit sindicat per valor de 500 milions d’euros

Renta Corporación firma un crèdit sindicat per valor de 500 milions d’euros

. Santander, Eurohypo i Fortis lideren l’operació

. La primera operació de la companyia en el mercat de finançament estructurat compta amb la participació de 21 entitats, nacionals i estrangeres

Després del mandat anunciat el passat mes de desembre, Renta Corporación ha firmat un crèdit sindicat per un import de 500 milions d’euros. L’operació, amb una durada prevista de cinc anys, ha estat liderada per Santander, Eurohypo i Fortis com a entitats directores i asseguradores. A aquest grup s’hi ha afegit el BBVA com a entitat directora, a més de 17 entitats nacionals i internacionals que configuren el sindicat bancari. Aquesta serà la primera operació de Renta Corporación en aquest mercat de finançament estructurat. Per tant, aquesta adquireix especial rellevància ja que suposa el reconeixement, també en aquest àmbit, del seu model de negoci, únic en el sector, i la constatació d’una acreditada trajectòria de creixement i rendibilitat. En aquesta operació, la companyia ha comptat amb l’assessorament financer i legal d’ Atlas Capital i Uría Menéndez, respectivament.

El finançament es du a terme en dos trams. El primer, de 300 milions d’euros i mitjançant la línia de crèdit revolving durant un període de cinc anys; el segon, de 200 milions d’euros.

Els fons obtinguts a través d’aquesta operació de finançament sindicat es destinaran a escometre el pla d’inversions de la companyia. Aquest pla és la base que manté el fort ritme de creixement que Renta Corporación contempla en el seu Pla Estratègic. A més, el finançament obtingut permet tornar a definir l’estructura del deute actual i suposa una innovació del sector ja que s’aplica sobre actius amb alta rotació. Aquesta operació potencia la capacitat de creixement i proporciona una estabilitat addicional al pla de negoci de la companyia.

L’accés a aquest mercat de finançament estructurat ha estat un dels objectius de Renta Corporación després de la seva sortida a borsa, el mes d’abril de 2006. D’aquesta manera, la companyia, amb una capitalització borsària de més de 900 milions d’euros, passa de tenir un finançament basat en operacions bilaterals, principalment hipotecàries, a un finançament a llarg termini. Aquest fet permet grans estalvis de costos de formalització. Addicionalment, l’estructura de finançament obtinguda repercuteix directament en una gestió més eficient dels seus recursos i aporta flexibilitat a la gestió financera de la companyia.

Segons declaracions del president de Renta Corporación, Luís Hernández de Cabanyes, aquesta operació suposa una nova fita d’especial rellevància en el desenvolupament institucional i estratègic de la companyia ja que “no només ens permet accedir a una estructura de finançament més conforme a la magnitud que ha aconseguit la companyia, sinó que també suposa un altre pas endavant en el reconeixement de Renta Corporación dins els mercats financers i de capitals. És una companyia destacada per la seva especificació en el model de negoci, una companyia que ha tingut un creixement rellevant, una expansió internacional exemplar i que ha demostrat la solidesa del seu projecte empresarial amb la sortida a borsa.” A més, el fet de poder disposar d’un finançament a llarg termini farà possible l’aplicació, per part de Renta Corporación, de polítiques de gestió del risc de tipus d’interès que, fins ara, havien estat més difícils d’aplicar degut a la rotació de les operacions de finançament.

Amb la sortida a borsa, Renta Corporación va reforçar la seva estructura financera al captar més de 80 milions d’euros en forma de capital. Això va suposar quasi bé el doblament del seu patrimoni net que es va situar en 188,1 milions d’euros al tancament del tercer trimestre de 2006. Això va permetre que la companyia agilitzés el ritme d’inversions anuals que, el dia 30 de setembre de 2006, ja superaven els 576 milions d’euros. Per primera vegada, el conjunt d’existències i drets d’inversió van arribar a una xifra que superava els 1.000 milions d’euros. Aquestes magnituds ofereixen una elevada visibilitat sobre la capacitat de generació de resultats futurs de la companyia que es basen en l’alta rotació dels seus actius. La companyia presentarà properament els resultats del seu últim exercici. En aquest cas, s’havia anunciat una previsió de creixement per sobre del 38% i sobrepassar els 45 milions d’euros de benefici net. Durant els nou primers mesos de l’exercici 2006 (gener-setembre), el benefici net va ésser de 30,9 milions d’euros i la xifra d’ingressos es va situar en 411,7 milions d’euros.

Renta Corporación

Renta Corporación, va ser fundada l’any 1991 i es dedica a la compra, transformació i venda d’immobles. És una de les companyies del seu sector amb un major creixement des de l’any 2000 i una de les principals immobiliàries espanyoles. La companyia opera a Espanya amb oficines a Barcelona, Madrid, Sevilla, Màlaga i Palma de Mallorca; a França, amb oficina a París; al Regne Unit, amb oficina a Londres i, des de l’any 2006, també opera a Alemanya.

Renta Corporación cotitza a borsa (mercat continu) des del passat 5 d’abril, que va ser la seva primera sortida a borsa de 2006. En l’ambient borsari, s’ha de destacar que la companyia fou incorporada als índexs Bies Small Cap i FTSE EPRA/NAREIT, índex internacional considerat com un dels més prestigiosos i de referència per inversors institucionals internacionals especialitzats en el sector immobiliari.

Barcelona, 15 de febrer de 2007 .

Nota addicional: Relació d’entitats financeres participants en l’operació

Banc Títol
Santander Bookrunner / Underwritter / Mandated Lead Arranger
Eurohypo AG Bookrunner / Underwritter / Mandated Lead Arranger
Fortis Underwritter / Mandated Lead Arranger
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Mandated Lead Arranger
Grupo Banco Popular Senior Lead Arranger
IKB Deutsche Industriebank AG Senior Lead Arranger
ING Real Estate Finance (España) EFC, S.A. Senior Lead Arranger
Bancaja Senior Lead Arranger
Deutsche Bank, S.A.E. Arranger
Banco Sabadell Manager
Barclays Bank Manager
Caja de Madrid Manager
Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Manager
Banco Caixa Geral, S.A. Grupo Caixa Geral de Depósitos Manager
Caixa Galicia Manager
Caixa Catalunya Manager
El Monte, Caja de Ahorros Manager
Caja Cantabria Manager
Unicaja Manager
Caja España de Inversiones, C.A.M.P. Manager
Banco de Valencia, S.A. Manager

 Per més informació:
www.rentacorporacion.com

María Cura / Tina Díaz. Telf +34 93 217 22 17
adiaz@llorenteycuenca.com