seccion-rehabilitamos-edificios
Rehabilitem
Edificis

Rehabilitem edificis

Des del seu naixement fa 25 anys, Renta Corporación s'ha convertit en un referent dins el sector immobiliari amb un model de negoci contrastat basat en la creació de valor.

Mitjançant el procés de rehabilitació vam aconseguir maximitzar el valor de la propietat isatisfer creativament la demanda del mercat. Els nostres especialistes en el marc legal, tècnic i de planificació treballen junts per maximitzar la qualitat, el valor de les rendes i les condicions d'habitabilitat a través de::

Transformació i gestió urbanística:

  • Tramitació i gestió urbanística
  • Agregació i segregació
  • Canvis d’ús

Rehabilitació física:

  • Façanes i zones comunes
  • Reformes estructurals
  • Habitatges

Gestió arrendatícia:

  • Negociació amb arrendataris
  • Millora de la rendibilitat
  • Reestructuració arrendatícia