Política de privacitat

De conformitat amb el que estableix l’LOPD, l’informem que les seves dades de caràcter personal que s’hagin recaptat o puguin recaptar-se en emplenar els formularis continguts en aquest lloc web s’incorporen a un fitxer, del qual Renta Corporación és titular, l’única finalitat del qual és la gestió de la relació contractual amb clients i proveïdors

 

L’interessat consenteix al tractament de les seves dades i autoritza que aquestes puguin ser conservades, fins i tot amb posterioritat a la finalització de la relació, per tal de fer possible l’establiment de futurs contactes.

Renta Corporación es compromet a respectar i facilitar l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició segons estableixen els termes legals. A aquest efecte, l’interessat podrà adreçar-se per escrit, mitjançant carta certificada amb justificant de recepció, al domicili social de Renta Corporación, ubicat a Via Augusta nº 252-260, 08017 Barcelona (Espanya).

El lloc web és operat i controlat per Renta Corporación des de les seves oficines de Barcelona. Per tant, totes les qüestions que poguessin derivar-se de l’accés i/o ús d’aquest lloc s’entendran com regulades i interpretades de conformitat amb la legislació espanyola.