Equip professional

L’equip humà de Renta Corporación destaca pel seu alt grau de preparació, professionalitat i motivació. La flexibilitat, iniciativa i capacitat de resolució són les bases d’actuació del nostre equip, que és:

  • jove, amb una mitja d’edat de 44 anys
  • multidisciplinari, amb un alt nivell de formació (78% d’universitaris) i sòlida experiència professional
  • amb una alta proporció de dones 74%

L’actuació professional de tots els membres de Renta Corporación es regeix per uns valors compartits d’ètica, respecte, responsabilitat i professionalitat. Aquests principis es recullen en ell codi de conducta que estableix un marc d’actuació professional per tot el personal de Renta Corporación.

Si desitges fer-nos arribar el teu currículum, ho pots fer a rrhh.cv@rentacorporacion.com

Veure Alta direcció
Veure Directors de negoci