Història

Els orígens de Renta Corporación es remunten a l’any 1991, quan un reduït grup de joves professionals, liderat per Luis Hernández de Cabanyes, actual president executiu de Renta Corporación, va fundar a Barcelona una companyia especialitzada en la compravenda de places d’aparcament.

Des de la seva creació, Renta Corporación, ha experimentat un creixement fort i sostingut, resultat d’una activitat d’inversió immobiliaria estratègica, d’acord amb les dinàmiques dels diferents mercats en els que ha desenvolupat el seu negoci. Al llarg dels anys Renta Corporación ha ampliat progressivament la tipología dels immobles, el tamany dels mateixos i fins i tot la seva cobertura geogràfica amb capacitats operatives a París, Londres o Berlín. Actualment, per tal d’ajustar la companyia a l’entorn de mercat, Renta Corporación ha centrat els seus esforços en l’àmbit nacional.

En la seva trajectòria de creixement, l’activitat de Renta Corporación no només s’ha centrat en la transformació d’edificis sinó que ha realitzat múltiples operacions de transformació de sòl, essent la última finalitat el desenvolupament de projectes urbanístics. En resum, Renta Corporación acumula una llarga experiència a aportar valor als actius immobiliaris portant a terme processos de transformació sobre edificis residencials, d’oficines i sobre sòl.

En la secció Informació per a Accionistes i Inversors apareixen els detalls de l’estructura actual del grup consolidat Renta Corporación i dels seus òrgans de govern.