Compromís Social

Des del seu començament, Renta Corporación dedica una especial atenció a la seva responsabilitat social corporativa. Per tal de canalitzar diverses iniciatives en aquest camp, es va crear el 1999 la Fundación Renta Corporación, amb el principal objectiu de col.laborar amb diverses entitats i organitzacions no governamentals i sense ànim de lucre per ajudar a pal.liar els problemes socials i de condicions de vida que afecten col·lectius desafavorits. Fundación Renta Corporación