top_accionistas
Informació per a
Accionistes
i Inversors

Presentacions

ANY

Gener - juny 2017

·

PDF Informe de Gestió

·

PDF Notes explicatives

·

PDF Document oficial CNMV

Gener - març 2017

·

PDF Resultats Gener - Març 2017

Gener - decembre 2016

·

PDF Informe de gestió

·

PDF Document oficial CNMV

Gener - septembre 2016

·

PDF Resultats Gener-Setembre 2016

Gener - juny 2016

·

PDF Informe de gestió

·

PDF Estats Financers a 30 de juny de 2016 i informe de l'auditor

·

PDF Document oficial CNMV

Gener - març 2016

·

PDF Resultats Gener-Març 2016

Gener - decembre 2015

·

PDF Informe de gestió

·

PDF Document oficial CNMV

Gener - septembre 2015

·

PDF Resultats Gener-Setembre 2015

Gener - juny 2015

·

PDF Informe de gestió

·

PDF Document oficial CNMV

·

PDF Estats Financers a 30 de juny de 2015

·

PDF Informe de l'auditor

Gener - març 2015

·

PDF Resultats Gener-Març 2015

Gener - decembre 2014

·

PDF Informe de gestió

·

PDF Document oficial CNMV

·

PDF Notes explicatives als estats financers

Gener - septembre 2014

·

PDF Resultats Gener-Setembre 2014

Gener - juny 2014

·

PDF Informe de gestió

·

PDF Document oficial CNMV

·

PDF Estats Financers a 30 de juny de 2014

·

PDF Informe de l'auditor

Gener - març 2014

·

PDF Resultats Gener-Març 2014

Gener - decembre 2013

·

PDF Informe de gestió

·

PDF Document oficial CNMV

·

PDF Notes explicatives estats financers

Gener - septembre 2013

·

PDF Informe de gestió

Gener - juny 2013

·

PDF Informe de gestió

·

PDF Document oficial CNMV

·

PDF Notes explicatives estats financers

Gener - març 2013

·

PDF Resultats Gener-Març 2013

Gener - decembre 2012

·

PDF Informe de gestió

·

PDF Document oficial CNMV

·

PDF Notes explicatives estats financers

Gener - septembre 2012

·

PDF Informe de gestió

Gener - juny 2012

·

PDF Informe de Gestió

·

PDF Document oficial CNMV

·

PDF Notes explicatives estats financers

Gener - març 2012

·

PDF Informe de Gestió

Gener - decembre 2011

·

PDF Informe de Gestió

·

PDF Document oficial CNMV

Gener - septembre 2011

·

PDF Informe de Gestió

Gener - juny 2011

·

PDF Informe semestral

·

PDF Comptes anuals resumits

·

PDF Informe de gestió intermedi

·

PDF Informe de l’auditor

Gener - març 2011

·

PDF Informe de Gestió

Gener - decembre 2010

·

PDF Informe de Gestió

·

PDF Document oficial CNMV

·

PDF Informe de Gestió Complementari

Gener - septembre 2010

·

PDF Informe de Gestió

Gener - juny 2010

·

PDF Informe semestral

·

PDF Comptes anuals resumits

·

PDF Informe de gestió intermedi

·

PDF Informe de l’auditor

Gener - març 2010

·

PDF Informe de Gestió

Gener - decembre 2009

·

PDF Informe de Gestió

·

PDF Document oficial CNMV

Gener - septembre 2009

·

PDF Informe de Gestió

Gener - juny 2009

·

PDF Informe semestral

·

PDF Comptes anuals resumits

·

PDF Informe de gestió intermedi

·

PDF Informe de l’auditor

Gener - març 2009

·

PDF Informe de Gestió

Gener - decembre 2008

·

PDF Informe de Gestió

·

PDF Document oficial CNMV

Gener - septembre 2008

·

PDF Informe de Gestió

Gener - juny 2008

·

PDF Informe de Gestió

·

PDF Document oficial CNMV

Gener - març 2008

·

PDF Informe de Gestió

Gener - decembre 2007

·

PDF Informe trimestral

·

PDF Document oficial CNMV

Gener - septembre 2007

·

PDF Informe trimestral

·

PDF Document oficial CNMV

Gener - juny 2007

·

PDF Informe trimestral

·

PDF Document oficial CNMV

Gener - març 2007

·

PDF Informe trimestral

·

PDF Document oficial CNMV

Gener - decembre 2006

·

PDF Informe trimestral

·

PDF Document oficial CNMV

Gener - septembre 2006

·

PDF Informe trimestral

·

PDF Document oficial CNMV

Gener - juny 2006

·

PDF Informe trimestral

·

PDF Document oficial CNMV

Gener - març 2006

·

PDF Informe trimestral

·

PDF Document oficial CNMV