top_accionistas
Informació per a
Accionistes
i Inversors

Emisions / OPV / OPS

Renta Corporación ha dut a terme la seva sortida a borsa l’any 2006; el dia 5 d’abril va ser el primer dia de cotització.  Aquesta operació s’ha dut a terme mitjançant una Oferta Pública de Subscripció i Venda d’accions. Consulti el fullet de l’Oferta i el seu resum, ambdós aprovats per la CNMV i que poden obtenir-se de la CNMV, la societat emissora, els intermediaris financers* que participen en l’Oferta i a la pàgina web de Renta Corporación.

Fullet Informatiu de l’Oferta

* Morgan Stanley, Banco Santander, Banco Sabadell, Fibanc, Gaesco, Espírito Santo