top_accionistas
Informació per a
Accionistes
i Inversors

Dividends

Import brut total distribuït (mils €)
Exercici 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Dividends per acció (en euros)
A compte 0,56 0,65 1,00   0,46 0,57 0,42
Complementari              
Extraordinari       1,50      
Total 0,56 0,65 1,00 1,50 0,46 0,57 0,42
Import brut total distribuït (mils €) 1.074 1.227 1.916 2.987 10.086 14.250 10.605
 
    Import
Brut
Import
Net
Data de
Pagament
Data
ex-dividend
2007 Dividend a compte 0,42 0,35 07/05/2008 07/05/2008
2006 Dividend a compte 0,57 0,47 12/04/2007 12/04/2007
2005 Dividend a compte 0,46 0,39 01/03/2006 01/03/2006
2004 Dividend extraordinari 1,50 1,28 23/02/2005 23/02/2005
2003 Dividend a compte 1,00 0,85 16/04/2004 16/04/2004
2002 Dividend a compte 0,65 0,55 11/04/2003 11/04/2003
2001 2n dividend a compte 0,50 0,41 25/01/2002 25/01/2002
  1r dividend a compte 0,06 0,05 08/06/2001 08/06/2001
 

* De 2008 a 2011 no hi ha hagut repartiment de dividends.