top_accionistas
Informació per a
Accionistes
i Inversors

Sobre la societat

Comunicació amb la societat

RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.

De conformitat amb el desig de mantenir l’inversor i accionista constantement informat sobre l’evolució de la companyia, Renta Corporación ha establert una línia directa de comunicació a través del Departament de Relacions amb Inversors.

Via Augusta, 252-260, 5ª planta
08017- BARCELONA (ESPAÑA)

r.inversores@rentacorporacion.com

Contacti'ns

  • +34 93 494 96 70 +34 91 575 04 62