top_accionistas
Informació per a
Accionistes
i Inversors

Informes Anuals

ANY

Informes anuals

PDF2016 complert

Comptes consolidats

PDFComptes anuals 2016

Comptes individuals

PDFComptes anuals individuals

DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL

PDFInforme independència auditors

Informes anuals

PDF2015 complert

Comptes consolidats

PDFComptes Anuals 2015

Comptes individuals

PDFComptes anuals individuals

DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL

PDFInforme independència auditors

Informes anuals

PDF2014 complert

Comptes consolidats

PDFComptes anuals

Comptes individuals

PDFComptes anuals individuals

DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL

PDFInforme independència auditors

Informes anuals

PDF2013 Complet (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar)

Comptes consolidats

PDFComptes anuals (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar)

Comptes individuals

PDFComptes anuals (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar)

DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL

Informes anuals

PDF2012 Complet (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar)

Comptes consolidats

PDFComptes anuals (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar)

Comptes individuals

PDFComptes anuals (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar)

DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL

Informes anuals

PDF2011 complet

Comptes consolidats

PDFComptes anuals (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar)

Comptes individuals

PDFComptes anuals (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar)

DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL

Informes anuals

PDF2010 complet (pdf 3,55 Mb)

Comptes consolidats

PDFComptes anuals (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar) PDFInforme d'Auditoria (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar) PDFInforme de Gestió (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar)

Comptes individuals

PDFComptes anuals individuals (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar)

DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL

Informes anuals

PDF2009 complet (pdf 3,9 Mb)

Comptes consolidats

PDFComptes anuals (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar) PDFInforme d'Auditoria (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar) PDFInforme de Gestió (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar)

Comptes individuals

PDFComptes anuals individuals (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar)

DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL

Informes anuals

PDF2008 complet (pdf 4,8 Mb)

Comptes consolidats

PDFComptes anuals (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar) PDFInforme d'Auditoria (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar) PDFInforme de Gestió (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar)

Comptes individuals

PDFComptes anuals individuals (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar)

DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL

Informes anuals

PDF2007 complet (pdf 4,06 Mb)

Comptes consolidats

PDFComptes anuals (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar) PDFInforme d'Auditoria (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar) PDFInforme de Gestió (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar)

Comptes individuals

PDFComptes anuals individuals (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar)

DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL

Informes anuals

PDF2006 complet (pdf 3,58 Mb)

Comptes consolidats

PDFComptes anuals (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar) PDFInforme d'Auditoria (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar) PDFInforme de Gestió (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar)

Comptes individuals

PDFComptes anuals individuals (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar)

DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL

Informes anuals

PDF2005 complet (pdf 5,62 Mb)

Comptes consolidats

PDFComptes anuals (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar) PDFInforme d'Auditoria (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar) PDFInforme de Gestió (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar)

Comptes individuals

PDFComptes anuals individuals (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar)

DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL

Informes anuals

PDF2004 complet (pdf 14 Mb)

Comptes consolidats

PDFComptes anuals (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar) PDFInforme d'Auditoria (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar) PDFInforme de Gestió (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar)

Comptes individuals

PDFComptes anuals individuals (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar)

DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL

Informes anuals

Comptes consolidats

PDFComptes anuals (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar)

Comptes individuals

PDFComptes anuals individuals (Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar)

DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL