Propostes d’acords i altra documentació

·

Documentació posada a disposició Junta General Ordinària d’Accionistes de Renta Corporación de 26 de Abril de 2017

Històric de Juntes

·

Documentació posada a disposició Junta General Ordinària d’Accionistes de Renta Corporación de 27 de Abril de 2016

·

Documentació posada a disposició Junta General Ordinària d’Accionistes de Renta Corporación de 17 de juny de 2015

·

Documentació posada a disposició Junta General Extraordinària d’Accionistes de Renta Corporación de 11 de Novembre de 2014

·

Documentació posada a disposició Junta General Ordinària d’Accionistes de Renta Corporación de 17 de juny de 2014

·

Documentació posada a disposició Junta General Ordinària d’Accionistes de Renta Corporación de 27 de juny de 2013

·

Documentació posada a disposició Junta General Ordinària d’Accionistes de Renta Corporación de 20 de juny de 2012

·

Documentació posada a disposició Junta General Ordinària d’Accionistes de Renta Corporación de 22 de juny de 2011

·

Documentació posada a disposició Junta General Ordinària d’Accionistes de Renta Corporación de 8 de juny de 2010

·

Documentació posada a disposició Junta General Ordinària d’Accionistes de Renta Corporación de 10 de juny de 2009

·

Documentació posada a disposició Junta General Ordinària d’Accionistes de Renta Corporación de 25 de abril de 2008

·

Documentació posada a disposició Junta General Ordinària d’Accionistes de Renta Corporación de 29 de març de 2007

·

Documentació posada a disposició Junta General Universal de Renta Corporación de 15 de març 2006

·

Documentació posada a disposició Junta General Universal de Renta Corporación de 9 de febrer de 2006

·

Documentació posada a disposició Junta General Ordinària d’Accionistes de Renta Corporación de 22 d’abril de 2005

·

Documentació posada a disposició Junta General Extraordinària d’Accionistes de 3 de març de 2005

·

Documentació posada a disposició Junta General Extraordinària d’Accionistes de 27 de desembre de 2004

·

Documentació posada a disposició Junta General Extraordinària d’Accionistes de 30 de novembre de 2004

·

Documentació posada a disposició Junta General Extraordinària d’Accionistes de 8 de setembre de 2004

·

Documentació posada a disposició Junta General Ordinària d’Accionistes de 16 d’abril de 2004