top_accionistas
Informació per a
Accionistes
i Inversors

Reglament del Consell

Reglament del Consell d’Administració (*) Aquest contingut només està disponible en castellà. Lamentem qualsevol inconvenient que això pugui causar (*) Nota: en aquest document estan incloses les regles del Comitè d’Auditoria i les regles de la Comissió de Nomenaments i Retribucions