top_accionistas
Informació per a
Accionistes
i Inversors

Informe anual de Govern Corporatiu

ANY

Informe anual de Govern Corporatiu

·

PDF Informe anual de govern corporatiu

Informe anual de Govern Corporatiu

·

PDF Informe Anual de Govern Corporatiu 2015

Informe anual de Govern Corporatiu

·

PDF Informe Anual de Govern Corporatiu 2014

Informe anual de Govern Corporatiu

·

PDF Informe Anual de Govern Corporatiu 2013

Informe anual de Govern Corporatiu

·

PDF Informe Anual de Govern Corporatiu 2012

Informe anual de Govern Corporatiu

·

PDF Informe Anual de Govern Corporatiu any 2011

Informe anual de Govern Corporatiu

·

PDF Informe Anual del Govern Corporatiu any 2010

Informe anual de Govern Corporatiu

·

PDF Informe Anual del Govern Corporatiu any 2009

Informe anual de Govern Corporatiu

·

PDF Informe Anual del Govern Corporatiu any 2008

Informe anual de Govern Corporatiu

·

PDF Informe Anual del Govern Corporatiu any 2007

Informe anual de Govern Corporatiu

·

PDF Informe Anual del Govern Corporatiu any 2006

Informe anual de Govern Corporatiu

·

PDF Informe Anual del Govern Corporatiu any 2005

Informe SCIIF

·

PDF Informe SCIIF 2016

Informe SCIIF

·

PDF Informe SCIIF 2015

Informe SCIIF

·

PDF Informe SCIIF 2014

Informe SCIIF

·

PDF Informe SCIIF 2013

Informe SCIIF

·

PDF Informe SCIIF 2012

Informe SCIIF

·

PDF Informe SCIIF 2011

Informació complementària a l'Informe Anual de Govern Corporatiu

·

PDF Informació complementària a l’informe anual de govern corporatiu 2016

Informació complementària a l'Informe Anual de Govern Corporatiu

·

PDF Informació complementària a l’Informe Anual de Govern Corporatiu 2015

Informació complementària a l'Informe Anual de Govern Corporatiu

·

PDF Informació complementària a l’Informe Anual de Govern Corporatiu 2014

Informació complementària a l'Informe Anual de Govern Corporatiu

·

PDF Informació complementària a l’Informe Anual de Govern Corporatiu 2013

Informació complementària a l'Informe Anual de Govern Corporatiu

·

PDF Informació complementària a l’Informe Anual de Govern Corporatiu 2012

Informació complementària a l'Informe Anual de Govern Corporatiu

·

PDF Informació complementària a l’Informe Anual de Govern Corporatiu 2011