top_accionistas
Informació per a
Accionistes
i Inversors

Consell d’Administració

Consell d’Administració
a
. Nom Càrrec Naturalesa del Càrrec
.
D. Luis Hernández de Cabanyes
President i Conseller Delegat
Executiu
.
D. David Vila Balta
VicePresident i Conseller Delegat
Executiu
.
Dª Ainhoa Grandes Massa
Conseller
Extern independent
.
D. Juan Gallostra Isern
Consellera
Extern independent
D. Blas Herrero Fernández
Conseller
Dominical
.
Dª Elena Hernández de Cabanyes
Consejera
Altre Conseller Extern
.
D. Luis Conde Moller
Conseller
Extern independent
.
Oravla Inversiones, S.L.
Conseller
Dominical
.
D. José Mª Cervera Prat
Secretari no conseller