top_accionistas
Informació per a
Accionistes
i Inversors

Comissions del Consell

Composició de les Comissions del Consell
a
Comisión de Nombramientos y Retribuciones Aquest comitè està format per els següents consellers:
. Nom Càrrec Naturalesa del Càrrec
.
D. Juan Gallostra Isern
President
Conseller independent
.
Dª. Elena Hernández de Cabanyes
Vocal
Altre conseller extern
.
D. Luis Conde Moller
Secretari
Conseller independent
a
Comité d’Auditoria. Aquest comitè està format per els següents consellers:
Nom
Càrrec
Naturalesa del Càrrec
.
D. Juan Gallostra Isern
President
Conseller independent
.
Dª. Elena Hernández de Cabanyes
Vocal
Altre conseller extern
.
Dª. Ainhoa Grandes Massa
Secretaria
Consellera independent