Sala de
Premsa

Tornar al llistat El President de Renta Corporación ha augmentat la seva participació en la companyia

El President de Renta Corporación ha augmentat la seva participació en la companyia

29 de juny de 2006.

Amb data 27 de juny de 2006 s’ha comunicat a la CNMV que el President de Renta Corporación ha adquirit 16.540 accions per valor de 411.000 euros. Amb aquesta última adquisició, el Sr. Luis Hernández de Cabanyes ha comprat al mercat, aquestes darreres setmanes, accions per un valor de 3 milions d’euros.

Aquestes compres s’afegeixen a les operacions comunicades el 20 de juny i, en conjunt, suposen un augment d’un 1,627% en la participació del Sr. Luis Hernández de Cabanyes en la companyia, a través d’Aurodoc 75, S.L. D’aquesta manera esdevé, en l’actualitat, titular d’una participació directa i indirecta del 35,488% del capital social de Renta Corporación, amb 8.882.355 accions.

Cal recordar que la participació del President de Renta Corporación després de l’OPV i una vegada executat el green shoe es va situar en 8.475.133 accions, representatives del 33,861% del capital social de la companyia.

 Per més informació:
www.rentacorporacion.com

María Cura / Tina Díaz. Telf +34 93 217 22 17
adiaz@llorenteycuenca.com