Sala de
Premsa

Tornar al llistat Ampliació de capital i split

Ampliació de capital i split.

La Junta General d’Accionistes de Renta Corporación, reunida avui a Barcelona amb caràcter ordinari, ha aprovat una ampliació de capital amb càrrec a reserves per un import de 13,5 milions d’euros mitjançant un increment del valor nominal de les accions. El valor nominal unitari de les accions quedà a 11 euros.

El capital social posterior a aquesta ampliació és de 21,9 milions d’euros i els fons propis consolidats se situen en 61,2 milions d’euros. A més, i per a obtenir un nombre d’accions en circulació més gran, s’acordà un desdoblament del nombre d’accions mitjançant la disminució del valor unitari.

Després d’aquesta operació, el valor nominal unitari actual de l’acció és d’1 euro i corresponen 11 títols nous per cada un d’antic.

 Per més informació:
www.rentacorporacion.com

María Cura / Tina Díaz. Telf +34 93 217 22 17
adiaz@llorenteycuenca.com