Sala de
Premsa

Tornar al llistat Tot i l’atonia que segueix afectant els mercats, Renta Corporación continua millorant resultats

Tot i l’atonia que segueix afectant els mercats, Renta Corporación continua millorant resultats

. El mercat immobiliari segueix caracteritzat per una situació en la que es realitzen poques transaccions, majoritàriament d’escàs volum i en les que predomina una gran incertesa a l’hora de buscar referències en les valoracions. Malgrat aquesta complexa situació, Renta Corporación ha millorat els resultats en 5,9 milions d’euros respecte el mateix període de l’any anterior. La companyia ha tancat el període gener-juny de 2010 amb un resultat negatiu de 7,8 milions d’euros, que inclouen una provisió resultat de la valoració de la cartera d’existències d’1,9 milions d’euros i un impacte negatiu de 0,4 milions d’euros per l’impagament del deute d’un tercer al qual se li ha executat l’actiu en garantia que, com a conseqüència, s’ha recuperat.

. En aquest període, els ingressos pugen a 26,4 milions d’euros, dels quals, 25,1 milions d’euros corresponen al capítol de vendes i 1,3 milions d’euros a ingressos bàsicament de lloguers. Renta Corporación ha comptabilitzat 18,2 milions d’euros de cartera vella i altres 6,9 milions d’euros provenen d’operacions de cartera nova.

. Cal destacar que el marge brut ha estat positiu en +2,2 milions d’euros i +2,3 milions d’euros, tant en vendes de cartera nova com de cartera vella respectivament. Cal afegir a això el marge brut “no ordinari” per import de -1,9 milions d’euros com a conseqüència de la nova valoració de la cartera d’existències. Aquest resultat ha estat possible, entre d’altres factors, per la capacitat de la companyia per a detectar operacions eficients, de risc molt acotat, però també per l’optimització de tots els recursos aplicats en les operacions.

. La companyia continua centrada en la recerca d’operacions noves i en la venda de cartera vella en les millors condicions possibles. La rigorosa política de control de despeses continua sent un tercer factor determinant a l’hora d’afrontar l’actual situació. S’ha de destacar que el conjunt de despeses ha disminuït més de la meitat; dels 16,6 milions d’euros de l’any 2009 fins els 8,2 milions d’euros del 2010.

. Dins el capítol del resultat financer, en aquest primer semestre de l’any el deute net mig ha estat de 281,7 milions d’euros (en front dels 472,5 milions d’euros del mateix període de l’any anterior). Això, unit als baixos tipus d’interès, ha permès una reducció del 60% de les despeses financeres per interessos del deute.

. Durant el període gener-juny, Renta Corporación ha fet inversions per import de 9,3 milions d’euros destinats a seleccionar molt escrupolosament aquells processos de compra i transformació que millor encaixen amb l’actual demanda perquè els actius tinguin les condicions de rotació i liquiditat necessàries per al model de negoci de la companyia.

 

Els mercats s’han mantingut amb l’atonia dels últims mesos. El nivell de transaccions no només continua sent molt baix, sinó que la incapacitat per aclarir la situació d’incertesa fa que els inversors restin, en el pitjor dels casos, a l’expectativa que canviï la tendència i, en el millor dels casos, que optin per operacions d’escas volum. El resultat de tot plegat és que la companyia centra la seva activitat en la venda fraccionada i bàsicament residencial a la qual accedeixen fonamentalment clients finalistes. Renta Corporación ha sabut trobar en aquest mercat l’oportunitat de generar marge. En el mercat d’oficines i, després d’un llarg període d’estancament, comença a percebre’s cert dinamisme, acompanyat d’una estabilització de les rendibilitats en zones “prime”. Tot i això, en els propers mesos s’haurà de confirmar aquesta tendència positiva. La demanda en el mercat de sòl continua mantenint-se totalment paralitzada. Malgrat aquesta situació, en aquest semestre s’han captat 20 noves operacions, algunes de les quals han finalitzat el cicle de negoci i venda. La companyia continuarà centrada en operacions que aportin marge i rotació, aportant-hi tots els esforços que calguin per contribuir a generar negoci.

Nota de premsaPer més informació:
www.rentacorporacion.com

María Cura / Tina Díaz. Telf +34 93 217 22 17
adiaz@llorenteycuenca.com